Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
súťaž ECPA EUCPN prevencia kriminality deti a mládež
Súvisiace články
Slovensko bude na decembrovej konferencii vo Fínsku reprezentovať projekt „Drogy sú cesta do tmy“
Do súťaže sa prihlásilo deväť projektov, ktoré boli odprezentované podľa pravidiel stanovených Európskou sieťou pre prevenciu kriminality.
Výhercom medzinárodnej súťaže o dobrej praxi za rok 2019 je Švédsko
Našu krajinu s projektom Drogy sú cesta do tmy reprezentoval Richard Kráľovič z OZ Metamorfozis, ktorý vyhral národné kolo.

Písmo: A-| A+

Organizovaný zločin skupiny ľudí v príbuzenskom vzťahu je témou Európskej ceny za prevenciu kriminality 2020. Projekty je potrebné prihlásiť do 14. septembra
09. Jul 2020 o 13:00

Cieľom témy je prerušiť cyklus opatreniami, či už zapájaním do kultúrnych a športových aktivít alebo zlepšovaním vnímania alternatívneho života.

Organizovaný zločin skupiny ľudí v príbuzenskom vzťahu je témou Európskej ceny za prevenciu kriminality 2020. Projekty je potrebné prihlásiť do 14. septembra

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) vyhlasuje každý rok súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému (Európska cena prevencie kriminality – ECPA). Tento rok nemecké predsedníctvo stanovilo tému zameranú na organizovaný zločin páchaný skupinou ľudí, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu a kde príjem takejto skupiny pozostáva z trestnej činnosti z rôznych oblastí – „Prevention of family-based organized crime“.

Podľa predsedajúcej krajiny je pre orgány činné v trestnom konaní náročné preniknúť do týchto skupín, čo predstavuje veľkú výzvu v oblasti prevencie a samotnej politiky trestného stíhania. Cieľom témy je prerušiť tento cyklus rôznymi opatreniami v čo najskoršom štádiu života jednotlivca, či už zapájaním ich do kultúrnych a športových aktivít alebo zlepšovaním vnímania alternatívneho života (napr. povinnou účasťou v predškolských zariadeniach, pomocou v škole, vyšším vzdelávaním a i).  

Medzinárodná súťaž ECPA 2020 bude vyhodnotená v decembri 2020 na konferencii o najlepšej praxi organizovanej nemeckým predsedníctvom. Výhercovi medzinárodného kola bude poskytnutá finančná odmena vo výške 10 000 €. Pre účastníkov, ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste bude poskytnutá finančná odmena vo výške 5 000 €.

Medzinárodnému kolu (Medzinárodné kolo 2019) predchádza národné kolo súťaže (Národné kolo 2019), do ktorého sa môže prihlásiť každý, kto realizuje alebo realizoval projekt zameraný na skupiny, ktorých členovia sú v rodinnom alebo príbuzenskom vzťahu. Ide o tzv. klany, v ktorých sú mladší členovia vystavovaní trestnému a násilnému konaniu.  

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do 14. septembra 2020 formou prihlášky (vyplneného formulára) elektronicky na petra.barnova@minv.sk alebo gabriela.vilnerova@minv.sk a zaslať poštou na adresu:

 sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

O termíne národného kola a termíne konferencie vás budeme informovať priebežne. V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte na: petra.barnova@minv.sk

Prílohy na stiahnutie nájdete tu: prílohyPetra Barnová, tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality