Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior bezpečná škola bezpečne online EUCPN prevencia kriminality bezpečná komunita
Súvisiace články
Európske krajiny: Ako predchádzajú trestnej činnosti počas krízovej situácie?
Požiadali sme členské krajiny o informácie, ako počas vírusu COVID-19 bojujú s trestnou činnosťou.

Písmo: A-| A+

Českí kolegovia a prevencia kriminality počas pandémie
15. May 2020 o 18:00

Aké aktivity a opatrenia aplikovali českí susedia v boji proti koronavírusu z hľadiska znižovania trestnej činnosti?

Českí kolegovia a prevencia kriminality počas pandémie

Pred časom sme spracovali sumár informácií o tom, ako predchádzajú trestnej činnosti kolegovia z krajín EÚ. Nakoľko ide o nášho najbližšieho suseda, prinášame opatrenia, ktoré Česi v súvislosti s potláčaním kriminality aplikovali počas pandémie vírusu COVID-19, v samostatnom texte. Všetky dôležité informácie o preventívnych aktivitách uverejňujú na stránke Polície ČR a na webe Ministerstva vnútra ČR v časti CORONAVIRUS. Ďalšie informácie sú dostupné na www.prevencekriminality.cz.

Projekt Asistent prevencie kriminality

Na začiatku krízy vydal Odbor prevence kriminality odporúčania pre obce zapojené do projektu – aby využívali asistentov prevencie kriminality v obciach a najmä v sociálne vylúčených lokalitách. Medzi odporúčaniami bolo, aby boli takíto asistenti zapojení napríklad do pomoci príslušníkom mestských polícií pri distribúcii dezinfekčných prostriedkov a sanitárneho materiálu do domovov dôchodcov a iných zariadení. Účastníci projektu spadajú do cieľovej skupiny etnické menšiny a osoby z iného sociálno-kultúrneho prostredia.

 

Domáce násilie

Kde umiestniť obete domáceho násilia, ktorým bola  zároveň nariadená karanténa alebo domáca izolácia? Takáto osoba nemôže dočasne žiť so svojou rodinou a priateľmi, ani byť ubytovaná v hoteli či ubytovni, pretože tieto zariadenia sú uzatvorené. Polícia ČR v takýchto prípadoch spolupracuje s regionálnymi krízovými štábmi a hygienickými stanicami, ktoré vymedzili zariadenia (napr. školu, ubytovňu), kde môžu tieto osoby prečkať karanténu.

Ak nebol násilník vyhostený zo spoločného príbytku, polícia kontroluje situáciu v rodine, aby sa zabránilo ďalším násilným incidentom. Zoznam organizácií pracujúcich s násilníkmi je uverejnený na webe Ministerstva vnútra ČR, ktoré každý rok podporuje ich činnosť dotáciami. Ministerstvo tiež spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, napríklad pri dodávaní ochranných prostriedkov verejnosti.

 

Dobrovoľníctvo

V niektorých českých regiónoch boli aktivované panely, ktoré koordinujú pomoc dobrovoľníkov v regióne. Panely boli zriadené v rámci Pracovnej skupiny pri Ministerstve vnútra ČR „Dobrovoľníci pri mimoriadnych udalostiach a krízových stavoch“ (fungujúcej od roku 2010 ako súčasť Európskeho roka dobrovoľníckej práce). Ide o systém organizovanej pomoci dobrovoľníkov, ktorý je založený na skúsenostiach s povodňami a je tiež pripravený na ďalšie prírodné a ekologické katastrofy. Dobrovoľníkov v rámci skupiny vždy zastupuje zástupca jednej mimovládnej organizácie, ktorý pôsobí ako hlavný koordinátor iných mimovládnych organizácií na danom území. Brožúra Pravidlá dobrovoľníckej pomoci pri mimoriadnych udalostiach je dostupná tu.

     

Činnosť polície – informácie na internete:

-         Facebook Policie ČR (bezpečné surfovanie na internete; ako o víruse hovoriť s deťmi; ako sa o seba postarať v čase krízy; informácie pre nepočujúcich atď.)

-          informovanie zamerané na ochranu seniorov a zodpovedný prístup detí/mládeže;

-          Bezpečnosť na internete;

-          Rady pre seniorov;

-          Tiesňová linka pre nepočujúcich.

 

Aktivity jednotlivých krajských policajných riaditeľstiev zahŕňali šitie rúšok a ich odovzdávanie seniorom, darovanie krvi či kreslené vtipy a videonahrávky apelujúce na občanov, aby odložili veľkonočné oslavy.

Za informácie ďakujeme Kateřině Bělohlávkovej, národnej zástupkyni ČR v Európskej sieti pre prevenciu kriminality.


Zdroj titulnej fotografie: OZ digiQ