Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
EUCPN

Písmo: A-| A+

Jednou z hlavných tém Konferencie EUCPN bola kybernetická bezpečnosť
28. Feb 2020 o 12:17

Počítačová kriminalita sa stane jednou z hlavných priorít EUCPN v nasledujúcom období. Hlavnými príčinami jej neustáleho rozmachu je anonymita, nízke náklady a cezhraničný presah.

Jednou z hlavných tém Konferencie EUCPN bola kybernetická bezpečnosť

Trestná činnosť sa vo veľkej miere presúva do kybernetického priestoru, v ktorom je veľmi náročné chytiť vinníkov. Tejto a ďalším témam prevencie kriminality sa venovala februárová Konferencia Európskej siete pre prevenciu kriminality (ďalej len „EUCPN“) v Bruseli. Nové poznatky pre odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a projekt Pomoc obetiam boli priamo na mieste nazbierať národná zástupkyňa SR v EUCPN Gabriela Vilnerová a Eva Devečková z Analytického centra.

Začiatok belgickej konferencie sa venoval otázkam:

a)      kedy je prevencia kriminality efektívna:

-          ak je založená na dátach/poznatkoch/dôkazoch;

-          ak sa znižuje riziko výskytu kriminality a

-          ak vieme predpokladať dopredu, čo sa môže stať.

b)     hlavné ciele prevencie kriminality:

-          znižovanie rizika výskytu trestnej činnosti a jej škodlivých následkov a 

-          zlepšovanie kvality života a bezpečnosti jednotlivcov, skupín a obyvateľstva.

c)      najčastejšie druhy kriminality súčasnosti:

-          falšovanie peňazí/meny; počítačová kriminalita (sexuálne zneužívanie detí, počítačové zločiny, podvody s platobnými kartami); výroba a predaj drog; podvody (daňové, investičné, marketingové); nedovolené obchodovanie s odpadom; zločiny v oblasti duševného vlastníctva; pašovanie migrantov; organizovaný zločin; korupcia v športe; obchodovanie s ohrozenými druhmi zvierat; obchodovanie so zbraňami a obchodovanie s ľuďmi.

Do diskusie k tejto téme boli prizvaní odborníci z Holandska, Bulharska či Švédska, podľa ktorých by sa prevencia mala prispôsobiť modernej dobe a nie je postačujúce ju vykonávať ako doteraz. Do aktivít by mali byť zapojené všetky zložky, či už na lokálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Zároveň je dôležité zapájať mládež a aktivistov, pri ktorých je vhodné sústrediť sa viac na on-line oblasť, nakoľko majú tendenciu vzájomne zdieľať svoje skúsenosti.

Trestné činy súvisiace s mládežou

Tvorcovia politík, odborníci z praxe a výskumy venujú veľkú pozornosť mladým ľuďom ako obetiam, ale aj ako páchateľom. V rámci zasadania prezentovali svoj projekt „Sofielundský prístup“ Švédi ako výhercovia Európskej ceny za prevenciu kriminality za rok 2019. V projekte ide o rozsiahlu spoluprácu a opatrenia, ktoré v obytnej oblasti pomohli znížiť trestnú činnosť súvisiacu s drogami.

Foto: E. Devečková a G. Vilnerová ako zástupkyne SR na konferencii v Bruseli

Ďalšou prezentáciou bola Organizácia detskej linky pomoci. Rumuni majú telefónnu linku, na ktorú môžu zavolať obete šikanovania a ktorá spolupracuje aj s ministerstvom školstva. Na základe štatistík z Rumunska sú až dve tretiny detí obeťami verbálneho šikanovania. Napríklad, v roku 2014 bolo zistených 46 % obetí, no len jedna tretina o tom povedala rodičom. Pre porovnanie - v roku 2019 bolo zistených až 72 % obetí a sedem z desiatich učiteľov priznalo, že o šikanovaní vedia.

Počítačová kriminalita a podvody

Počítačová kriminalita sa stane jednou z hlavných priorít EUCPN v nasledujúcom období. Hlavnými príčinami jej neustáleho rozmachu je anonymita, nízke nákladycezhraničný presah, čo znemožňuje rýchle vyšetrovanie. Doposiaľ známe trestné činy sa adaptujú na nové, digitálne prostredie, ktorému je potrebné flexibilne sa prispôsobiť. EUCPN v tejto oblasti kladie dôraz na situačnú prevenciu.

Nové trendy v tejto oblasti:

1.      phishing (podvodné e-maily na získanie údajov/financií) - začína sa objavovať v novej forme, kedy sa páchateľom darí kopírovať celé servery a weby;

2.      dark net („kybernetické podsvetie“) – v súčasnosti sa tu nachádza oveľa viac obetí, ktoré sú náchylnejšie k ďalšiemu zneužitiu;

3.      obeťami sa stávajú častejšie finančne menej gramotné osoby – toto tvrdenie bolo vyvrátené, podľa všetkého je to práve naopak;

4.      väčšina páchateľov pracuje v rámci medzinárodnej siete, ktorá má napojenie na východnú Európu.

V ďalšej časti konferencie sa prítomní oboznámili s dokumentom Internet Organised Crime Threat Assessment 2019 (Europol), ktorý popisuje aktuálne a budúce hrozby v oblasti počítačovej kriminality. Zástupca rakúskej polície predstavil projekt Granny scam a upozornil na nové legendy v podobe falošného bankového pracovníka a falošného detektíva pýtajúceho peniaze na kauciu pre príbuzného.

Základné piliere medzinárodnej spolupráce:  

a)      legislatíva;

b)     bezpečný platobný systém;

c)      spolupráca orgánov presadzujúcich právo a

d)     prevencia formou kampaní na zvýšenie povedomia.

Na konferencii sa kládol dôraz na fakt, že všeobecný prieskum obetí na celoeurópskej úrovni sa naposledy robil v roku 2005, odvtedy sa realizuje len na národných úrovniach, čo nie je postačujúce pri príprave efektívnych medzinárodných stratégií. 

Zdroj titulnej fotografie: EUCPN

Kľúčové slová