Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior bezpečná škola bezpečne online EUCPN kampaň bezpečná komunita
Súvisiace články
Seniori, sme tu pre vás! Povedzme STOP podvodníkom
Slovensko sa momentálne nachádza v situácii, ktorú si nikto z nás ešte pred pár mesiacmi nevedel predstaviť.
Krízová situácia dáva voľnejšiu ruku domácim násilníkom
V roku 2019 bolo analytickým centrom zaevidovaných celkovo 304 obetí trestných činov.

Písmo: A-| A+

Európske krajiny: Ako predchádzajú trestnej činnosti počas krízovej situácie?
15. Apr 2020 o 13:00

Požiadali sme členské krajiny o informácie, ako počas vírusu COVID-19 bojujú s trestnou činnosťou.

Európske krajiny: Ako predchádzajú trestnej činnosti počas krízovej situácie?

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EU Crime Prevention Network, ďalej len „EUCPN“) bola založená na podporu aktivít prevencie kriminality v členských štátoch EÚ a na zabezpečenie prostriedkov, vďaka ktorým si môžu vymieňať skúsenosti. Nakoľko má v EUCPN zastúpenie aj Slovensko (od roku 2004), požiadali sme niektoré krajiny o informácie, ako počas vírusu COVID-19 bojujú s trestnou činnosťou.

Rakúsko

V Rakúsku sa opatrenia na prechádzanie trestnej činnosti zameriavajú na počítačovú kriminalitu, hoaxy a telefónne podvody. Informácie šíria prostredníctvom on-line  a sociálnych médií a webových stránok. Taktiež spúšťajú masívnu (aj televíznu) kampaň proti domácemu násiliu. Na ochranu seniorov bola pripravená kampaň „Susedská výzva“, kde mladší pomáhajú starším, napr. s nákupom potravín. V spolupráci s Rakúskou federálnou hospodárskou komorou zverejňujú aktuality týkajúce sa podnikania.

Nemecko

Nemci sa pri cieľovej skupine seniori zameriavajú na finančné podvody a spúšťajú kampaň na domáce násilie a násilie na deťoch. Využívajú mobilné služby (ako napr. WhatsApp), ktoré sú podľa ich názoru vhodné na oslovovanie väčšieho množstva ľudí.

Estónsko

V Estónsku majú problém s predajom falošných testov, zavádzajúcich reklám a príbehov na sociálnych sieťach. Polícia preto vypracovala tipy – najmä správy o podvodoch/domácom násilí/dôležité informácie pre seniorov. Vyzývajú ľudí, aby volali svojim blízkym (vo vyššom veku) a upozorňovali ich na to, že podvodníci fungujú on-line aj off-line, aby boli opatrní - že môžu prísť o svoje úspory aj prostredníctvom telefónu.

-  https://cyber.politsei.ee/en/

-  https://www.politsei.ee/en/instructions/emergency-situation

Španielsko

Španielska národná polícia zintenzívnila plán zameraný na zlepšenie bezpečnosti starších osôb. Účelom tohto opatrenia je eliminovať hrozby a zlepšiť reakcie polície. Polícia okrem toho uskutočnila kampane prostredníctvom svojich oficiálnych kanálov. V hlavnom vysielacom čase boli tiež v televízii spustené kampane so sériou rád určených starším osobám a ich opatrovateľom. V týchto kampaniach polícia pripomenula použitie aplikácie AlertCops, (nástroj, ktorý pomáha zlepšovať služby bezpečnostných síl).

Fínsko

V poslednom období sa vo Fínsku relatívne malá skupina zločincov vydávala za policajtov/dôstojníkov a podvádzala starších ľudí. Od vypuknutia vírusu tí istí zločinci vykonávajú falošné testy, inštalujú vzduchové filtre alebo predávajú ochranný výstroj či sanitárne výrobky. Niekoľko odporúčaní, ktoré stojí zato zdieľať:

- polícia žiada, aby rodina a priatelia starších informovali o súčasnom spôsobe fungovania zločincov;

- miestne noviny (najmä tie, ktoré sa distribuujú bezplatne) by mali uverejňovať články v spolupráci s políciou, najmä v oblastiach, kde zločinci pôsobia. Tieto články by však nemali neprimerane zvyšovať strach z trestnej činnosti a mali by poskytnúť usmernenia, ako zločiny identifikovať a ako na ne reagovať.

Maďarsko

Maďarskí kolegovia tvoria sériu videí na zvyšovanie povedomia pre starších ľudí. Ide o krátke vtipné videá o trikoch páchateľov. Tiež žiadajú ľudí, aby informovali svojich príbuzných o podvodných trendoch. Jedno z videí nájdete tu: Starý trik. Okrem videí  zdieľajú na sociálnych sieťach bezpečnostné tipy a návrhy polície.

Írsko

Jedna z letákových kampaní Írov pre seniorov:

Luxembursko

V Luxembursku sa starší ľudia často stávajú obeťami podvodných programov, ktoré sa zameriavajú aj na osamelé osoby. Spustili preto kampaň „Drahá babka, milý dedo, nenechajte sa oklamať“. Vyzývajú v nej mladšiu generáciu, aby upozorňovala rodičov a starých rodičov, na čo si majú dávať pozor. Vytlačili letáky a plagáty, ktoré sa rozdávali v lekárňach, ambulanciách, rôznych komunitách a najmä v domovoch dôchodcov:

Lotyšsko

Lotyši sa s nárastom kriminality páchanej na starších ľuďoch v dôsledku vírusu nestretli. Existujú však všeobecné prípady, pri ktorých páchatelia ponúkajú lieky proti vírusu, a podvody spojené s internet bankingom. Štátna polícia na tieto hrozby upozornila prostredníctvom sociálnych médií.

Švédsko

Zníženie počtu oznámení trestných činov pri troch kategóriách – násilné trestné činy, dopravné priestupky a podvody – môže byť dôsledkom krízovej situácie. Pravdepodobnou príčinou je menší pohyb na verejnosti a zatvorené zariadenia, no presný dôvod sa zrejme bude dať určiť až po skončení pandémie. Čo sa týka podvodov na senioroch, Švédi v rokoch 2017 až 2018 hlásili nárast o 70 percent, avšak v roku 2019 sa ich počet mierne znížil. Polícia v tejto téme vykonáva cielenú prácu prostredníctvom tzv. Circa Group, ktorá rieši zločiny na vnútroštátnej úrovni. Skupina sa v tomto čase tiež snaží predchádzať trestnej činnosti informovaním v médiách a prednáškami pre rôzne seniorské organizácie. V krajine funguje Národné policajné stredisko pre boj proti podvodom, ktorého prioritnou cieľovou skupinou sú starší ľudia. V súčasnosti vydáva nový informačný balík Don´t Try to Deceive Me – na posilnenie schopnosti seniorov odolávať podvodníkom.


Kontaktným miestom EUCPN je Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a národnou zástupkyňou Slovenska v sieti je
Gabriela Vilnerová, ktorá informácie od jednotlivých štátov sprostredkovala.


Text bol aktualizovaný dňa 19.5.2020.