Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
súťaž ECPA Petra Barnová Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Súvisiace články
Medzinárodnému kolu súťaže ECPA 2018 dominovali Fíni
Slovenská republika prezentovala projekt s názvom „Poznaním k hodnotnému životu”, ktorý predstavil víťaz národného kola súťaže ECPA Miroslav Schlesinger.

Písmo: A-| A+

Národné kolo súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018
23. Oct 2018 o 16:00

Do národného kola súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018 (ECPA) na tému „Komunitná policajná činnosť“ sa prihlásili traja súťažiaci.

Národné kolo súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018

Koncom septembra na Ministerstve vnútra SR zasadala odborná komisia, ktorá hodnotila národné kolo súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018 (ECPA). Tému „Komunitná policajná činnosť“ (community policing) určilo rakúske predsedníctvo.

Komisia zasadala v zložení: oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru -   mjr. Mgr. Lenka Dingová (na fotografii druhá zľava), Združenie miest a obcí Slovenska - JUDr. Lenka Kollárčiková, Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií SR -  Ing. Ivan Lechner a odbor prevencie kriminality - tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality - Mgr. Petra Barnová (prvá sprava).

domáce kolo

Do národného kola súťaže sa prihlásili traja súťažiaci. Projekt Občianskeho združenia TENENET s názvom „Komunitné centrum Jánovce a rodina bez závislostí“ odprezentovala Elena Kopcová. Je zameraný najmä na odbornú, sociálnu, psychologickú a špeciálno-pedagogickú individuálnu a skupinovú pomoc a podporu rodinám so závislým členom. Preventívne prednášky na školách a v škôlkach sú zamerané okrem závislostí na alkohole a drogách aj na šikanovanie, obchodovanie s ľuďmi a rôznu delikventnú činnosť.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave s názvom projektu „Študenti deťom“, ktorý predstavila Tatiana Hajdúková spolu s iniciátormi tohto projektu, a to dvomi internými študentmi APZ (príslušníkmi PZ), ktorí počas svojho tri roky trvajúceho štúdia na bakalárskom stupni viedli stretnutia s deťmi nad rámec svojich študijných povinností, a to dobrovoľne, bez nároku na akúkoľvek finančnú kompenzáciu. Projekt pôsobí v oblasti zvyšovania povedomia detí v oblasti možných negatívnych následkov používania informačno-komunikačných technológií.

Za Mesto Bánovce nad Bebravou projekt s názvom „Poznaním k hodnotnému životu“ odprezentoval hovorca mesta Miroslav Schlesinger. Zameriava sa na všetky vekové kategórie, vrátane detí predškolského veku, detí s určitým hendikepom, ale aj na seniorov a rôzne pomáhajúce profesie. Realizovaný je formou vzdelávacej a publikačnej činnosti, kurzami sebaobrany a poradenskou činnosťou najmä pre osoby ohrozené kriminalitou. Širší popis projektov nájdete tu: http://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=narodne-kolo-sutaze-europska-cena-za-prevenciu-kriminality-2018.


Komisia vyhodnotila projekty nasledovne:


na 3. mieste sa umiestnila Akadémia Policajného zboru v Bratislave s 231 bodmi

na 2. mieste sa umiestnilo Občianske združenie TENENET, o. z. s 237 bodmi

na 1. mieste sa umiestnilo Mesto Bánovce nad Bebravou s 255 bodmi.


V zmysle výzvy na predkladanie projektov do súťaže postúpil výherca národného kola Miroslav Schlesinger do medzinárodného kola a na konferencii Európskej siete pre prevenciu kriminality (EUCPN), ktorá sa uskutoční 4. – 6. decembra 2018 vo Viedni, predstaví svoj projekt, ktorým bude reprezentovať Slovenskú republiku.

Víťazný projekt bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 € počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi 6. decembra 2018 vo Viedni. Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 €.