Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
ECPA prevencia kriminality podporené projekty dotácie výzva rvpk
Súvisiace články
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality na rok 2019
Výzva sa predkladá podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
Výzva č. II. KMV 2019 vyhlásená - na prihlásenie máte 45 dní
Cieľom výzvy je podpora aktivít subjektov pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov.
Téma Európskej ceny za prevenciu kriminality 2019 je zameraná na prevenciu drogovej kriminality, projekty je potrebné prihlásiť do 30. septembra
Fínske predsedníctvo tento rok vyhlásilo súťaž na tému “Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými ľuďmi”.

Písmo: A-| A+

Dotácie na prevenciu kriminality prerokované a schválené
27. Sep 2019 o 15:00

Požadovaná výška dotácií bola 19 996 376,15 €. Po vyhodnotení žiadostí krajskými komisiami a ich návrhu rada podporila 395 žiadateľov v celkovej sume 2 564 400 €.

Dotácie na prevenciu kriminality prerokované a schválené

Dňa 26. septembra 2019 sa na pôde Ministerstva vnútra SR zišli členovia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (ďalej len „rada“). Jedným z najdôležitejších bodov programu zasadnutia, ktoré viedla ministerka vnútra SR a zároveň predsedníčka rady Denisa Saková, bolo prerokovanie a schvaľovanie dotácií z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2019.

Na okresné úrady v sídlach krajov bolo doručených 1 049 žiadostí, ktoré sa pridŕžali priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020 podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Celková požadovaná výška dotácií bola 19 996 376,15 €. Po odbornom vyhodnotení žiadostí krajskými komisiami prevencie kriminality a ich návrhu rada podporila 395 žiadateľov v celkovej sume 2 564 400 €.

Foto: zľava tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality P. Barnová a ministerka vnútra SR D. Saková

Tajomníčka rady Petra Barnová ďalej členov informovala o konaní národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality 2019 (ECPA), ktorú každoročne vyhlasuje Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN). Tentoraz je témou súťaže „Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými ľuďmi“. Víťazný projekt medzinárodného kola bude vyhlásený počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi v decembri 2019 v Helsinkách (fínske predsedníctvo Rady EÚ) a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 €. Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 €. P. Barnová zároveň navrhla nomináciu národnej zástupkyne SR v EUCPN Gabriely Vilnerovej, s ktorej menovaním členovia súhlasili.

Okrem iného bola tajomníkom Expertnej skupiny pre prevenciu diváckeho násilia (ďalej len „expertná skupina“) Lukášom Navarom predložená informácia o činnosti expertnej skupiny zriadenej pri rade v gescii rezortu vnútra. Zároveň v mene predsedu expertnej skupiny tajomník predložil návrh na jej zrušenie z dôvodu zriadenia novej Národnej expertnej skupiny pre oblasť diváckeho násilia uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou, ktorý bol členmi akceptovaný.