Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
súťaž ECPA EUCPN prevencia kriminality deti a mládež
Súvisiace články
Národné kolo súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018
Do národného kola súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018 (ECPA) na tému „Komunitná policajná činnosť“ sa prihlásili traja súťažiaci.
Medzinárodnému kolu súťaže ECPA 2018 dominovali Fíni
Slovenská republika prezentovala projekt s názvom „Poznaním k hodnotnému životu”, ktorý predstavil víťaz národného kola súťaže ECPA Miroslav Schlesinger.

Písmo: A-| A+

Téma Európskej ceny za prevenciu kriminality 2019 je zameraná na prevenciu drogovej kriminality, projekty je potrebné prihlásiť do 30. septembra
08. Jul 2019 o 09:00

Fínske predsedníctvo tento rok vyhlásilo súťaž na tému “Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými ľuďmi”.

Téma Európskej ceny za prevenciu kriminality 2019 je zameraná na prevenciu drogovej kriminality, projekty je potrebné prihlásiť do 30. septembra

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému (Európska cena prevencie kriminality – ECPA). Tento rok je fínskemu predsedníctvu cťou vyhlásiť súťaž ECPA na tému "Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými ľuďmi" (Reduction and prevention of drug-related crime and harms caused by drug abuse among young people). 

 

Medzinárodnému kolu ECPA predchádza národné kolo (Národné kolo 2018). Výherca národného kola postúpi do medzinárodného kola, kde na konferencii EUCPN, ktorá sa uskutoční v decembri 2019 vo Fínsku, odprezentuje svoj projekt.

Víťazný projekt medzinárodného kola bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 € počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi v decembri 2019 vo Fínsku. Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 €.Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do 30. septembra 2019 formou prihlášky (vyplneného formulára) elektronicky na petra.barnova@minv.sk a zaslať poštou na adresu:

 

sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

 

Národné kolo súťaže sa uskutoční v priebehu októbra 2019 na Ministerstve vnútra SR.

 

Projekty musia byť zamerané na tému “Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými ľuďmi”:


-      do súťaže je možné prihlásiť sa s projektom zameraným na zabránenie mladistvým užívať drogy (a iné druhy omamných látok) alebo na znižovanie škodlivých a nežiaducich účinkov drog;

-       cieľom projektu môže byť aj znižovanie kriminality alebo protispoločenskej činnosti súvisiacej s užívaním drog mladistvými alebo zlepšenie pocitu bezpečia na verejných miestach, najmä v blízkosti liečební a obytných zón;

-        zúčastnené projekty môžu využívať rôzne druhy/metódy prevencie kriminality.

 

Projekty zamerané len na znižovanie a prevenciu kriminality páchanej mladistvými pod vplyvom alkoholu (závislých od alkoholu) a škôd spôsobených zneužívaním alkoholu medzi mladistvými budú zo súťaže vylúčené.

 

Prílohy na stiahnutie nájdete tu: prílohy

 

V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte na: petra.barnova@minv.sk

 

Petra Barnová, tajomníčka Rady vlády SR pre prevencie kriminality