Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality bezpečná komunita Dobšiná
Súvisiace články
Prevencia kriminality v marginalizovaných rómskych komunitách
Cieľom stretnutia bola výmena informácií, poukázanie na problémy a návrh konkrétnych opatrení na elimináciu problémov.
O pomoci obetiam na banskobystrickom seminári
Za odbor prevencie kriminality vystúpili kolegyne Elena Buksová (činnosť odboru) a Monika Cibuľová (Národný projekt).
Koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality
Pracovná porada preventistov sa konala na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Banskej Bystrici dňa 14. marca 2019.
Spolupráca so samosprávou v rožňavskom okrese
10. Apr 2019 o 10:00

Cieľom stretnutia zástupcov rôznych mestských a okresných subjektov bolo navzájom sa oboznámiť s informáciami vyplývajúcimi z reálnych situácií v okrese.

Spolupráca so samosprávou v rožňavskom okrese

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR naďalej pokračuje v aktívnej spolupráci s mestom Dobšiná (okres Rožňava). Aj keď je finančná podpora aktivít prevencie kriminality dôležitá, účasť na pracovných stretnutiach pri riešení problémov súvisiacich s prevenciou sociálno-patologických javov je v tejto oblasti nevyhnutná.

Cieľom aprílového stretnutia zástupcov rôznych mestských a okresných subjektov bolo navzájom sa oboznámiť s informáciami vyplývajúcimi z reálnych situácií. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia zo Špeciálnej základnej školy v Dobšinej, z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave, Mestskej polície Dobšiná, dobšinského Obvodného oddelenia Policajného zboru a ďalší. Za odbor prevencie kriminality bola prítomná Elena Buksová.

Rokovanie viedol primátor Dobšinej Ján Slovák, ktorý vyjadril poďakovanie Ministerstvu vnútra SR za pozitívny prístup pri riešení sociálno-patologických javov. V závere stretnutia sa zástupcovia inštitúcií a mestskí poslanci dohodli na doručení záverov a návrhov riešení na ministerstvo. Tieto návrhy budú predmetom rokovania Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže zriadenej pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality. 

chatIcon