Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
podporené projekty výzva KMV bezpečná komunita
Súvisiace články
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality na rok 2019
Výzva sa predkladá podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
Výzva č. II. KMV 2019 vyhlásená - na prihlásenie máte 45 dní
29. Mar 2019 o 16:00

Cieľom výzvy je podpora aktivít subjektov pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov.

Výzva č. II. KMV 2019 vyhlásená - na prihlásenie máte 45 dní

Dňa 29. 3. 2019 bola vyhlásená a zverejnená Výzva č. II. KMV 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov. Termín uzávierky výzvy je do 13.5.2019, t.j. 45 dní odo dňa jej zverejnenia.

Cieľom výzvy je podpora aktivít subjektov pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov, ktoré sú zamerané na včasnú identifikáciu nápadu trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti v lokalitách s vyššou mierou pouličnej kriminality a zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov miest a obcí. Podrobné informácie, kontakty a metodické usmernenia vrátane vzorov žiadostí a zmlúv nájdete tu:  Výzva č. II KMV 2019