Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola dieťa kampaň ZáchranáRik
Vzdelávacie balíčky pre prvákov mali veľký úspech
22. Feb 2018 o 16:00

Odovzdať neľahké informácie deťom je veľmi náročná úloha. Bolo treba nájsť spôsob, ako s nimi nehovoriť príliš vážne, no zároveň ich aj niečo naučiť.

Vzdelávacie balíčky pre prvákov mali veľký úspech

Náučno-preventívny projekt ZáchranáRik je relácia, v ktorej sa hlavní detskí hrdinovia stretávajú s nástrahami súčasného života.  Vo forme brožúrok a DVD sme ho v reflexných batôžkoch distribuovali do všetkých štátnych základných škôl na celom Slovensku. Vzdelávacie materiály tak putovali do rúk prváčikom, ktorým by mali pomôcť vo vyučovacom kolobehu.

Výchova dieťaťa je veľmi náročný proces, do ktorého sú okrem rodičov zapojení aj pedagógovia. Škola je miesto, kde deti trávia väčšinu času a práve tu by sa mali rozoberať pálčivé témy. Ako má dieťa zareagovať, keď ho na ulici osloví cudzí človek? Čo má urobiť, ak mu niečo ponúkne, prípadne ho niekam volá? Ovládajú malé deti základné telefónne čísla?

Prostredníctvom desiatich príbehov v brožúrke aj na DVD sa malí čitatelia a diváci dozvedia množstvo zaujímavých faktov. Jednotlivé diely sa venujú týmto témam: Nástrahy internetu; Nebezpeční ľudia; Dôležité číslo – 112!; Neochutnávaj drogy; Hasiči, polícia, záchranka; Netýraj zvieratká; Pozor na zlodejov; Vieš podať prvú pomoc?; Opíš zlodeja; Cigarety a oheň.

Prenos náročných informácií deťom

Odovzdať neľahké informácie deťom je veľmi náročná úloha. Bolo treba nájsť spôsob, ako s nimi nehovoriť príliš vážne, no zároveň ich aj niečo naučiť. Výsledkom je vizuálny vnem, prostredníctvom ktorého sa pokúšame zaujať deti, ukázať im, ako asi vyzerá človek, ktorý ich na ulici osloví alebo im niečo ponúkne, či ako majú reagovať, ak im hrozí nebezpečenstvo iného druhu.

Výber tém nebol ťažký, pretože každá z nich je veľmi vážna a vyžaduje si podrobnú diskusiu. Celý projekt reflektuje súčasnú dobu a jej negatívne vplyvy na deti. Či už ide o bezpečnosť na internete, stretnutia s cudzími ľuďmi alebo šikanovanie. Nikdy nevieme, s ktorou z tém prídu deti do kontaktu a je len na dospelých, ako ich na to pripravia.

Keďže ide o deti na prvom stupni, pomôcky musia mať charakter hry. Na začiatku každého dielu deti reagujú na každú situáciu nesprávne a následne im moderátor ako dospelá autorita vysvetlí, prečo konali zle.

Vedia deti reagovať?

Šesť alebo sedemročné deti sú málokedy schopné reagovať v krízových situáciách správne. Neovládajú dôležité telefónne čísla ani názvy organizácií. V tomto dlhodobom procese je najdôležitejšia komunikácia medzi deťmi navzájom a medzi deťmi a dospelými. Pri starších deťoch a tínedžeroch je väčšia istota, že si v prípade núdze spomenú na telefónne číslo či miesto, kam majú ísť.

Aj keď je materiál k ZáchranáRikovi určený primárne pre prvý stupeň základných škôl, očakávame, že ho budú využívať aj rodičia. Prioritou je, aby sa učitelia a ostatní dospelí vedeli prihovoriť deťom a poskytnúť im všetky dostupné informácie.

Text: (sš)

Foto: (sš, archív škôl)

chatIcon