Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior prevencia kriminality bezpečná komunita domáce násilie
Súvisiace články
Tisíc dôvodov pomoci: V Bratislavskom kraji prešlo vzdelávacími preventívnymi aktivitami takmer 15-tisíc účastníkov
Informačná kancelária v Bratislave pomohla napr. aj detským obetiam sexuálnych trestných činov.
Tisíc dôvodov pomoci - Trenčiansky kraj
Pracovníci v informačnej kancelárii Trenčín pomáhajú napr. aj obetiam podvodov páchaných na senioroch.
Tisíc dôvodov pomoci: Trnavské pracovisko vyhľadávajú najmä ľudia v produktívnom veku
Trnavské pracovisko poskytuje pomoc širokej škále obetí. Výnimkou nie sú ani klienti, ktorí prídu v dôsledku susedských sporov.
Tisíc dôvodov pomoci: Klientmi prešovskej informačnej kancelárie sú prevažne ženy
Služby informačnej kancelárie v Prešove a jej detašovaného pracoviska od roku 2019 do mája 2023 vyhľadalo 321 občanov.
Tisíc dôvodov pomoci: Prípady nenávistných prejavov sa nevyhýbajú ani Žilinskému kraju
Zo všetkých klientov informačnej kancelárie v Žiline prevažujú ženy.
Tisíc dôvodov pomoci: V Nitrianskom kraji upozorňujeme aj na nástrahy obchodovania s ľuďmi
Počet slovenských obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2023 dosiahol zatiaľ číslo 11.
Tisíc dôvodov pomoci: Na košické pracovisko sa obracajú aj obete vojnových zločinov
Pracovníčkam boli vyčlenené aj priestory veľkokapacitného centra v Michalovciach.

Písmo: A-| A+

Tisíc dôvodov pomoci: Banskobystrické pracovisko vyhľadávajú aj obete domáceho násilia
25. Jun 2023 o 23:59

Zo všetkých klientov informačnej kancelárie v B. Bystrici prevažujú ženy.

Tisíc dôvodov pomoci: Banskobystrické pracovisko vyhľadávajú aj obete domáceho násilia

Informačnú, osvetovú kampaň MV SR s názvom „Tisíc dôvodov pomoci“ ukončujeme tento týždeň posledným predstavovaným pracoviskom – Informačnou kanceláriou pre obete trestných činov Banská Bystrica. Rovnako ako v predošlých siedmich, aj v banskobystrickom kraji sa pracovníčky informačnej kancelárie (IK) venujú obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov, ktoré sa prídu poradiť, ako ďalej postupovať vo svojich často mimoriadne náročných životných situáciách.

IK pomáhajú bezplatne a diskrétne už štvrtý rok

Jednotlivé informačné kancelárie sa nachádzajú v každom krajskom meste na Slovensku od roku 2019. V roku 2021 k nim pribudli aj detašované pracoviská v ôsmich okresných mestách. Pracovníci šestnástich IK každý rok bezplatne a diskrétne pomôžu viac ako tisícke občanov. Počet klientov od začiatku sprostredkúvania a poskytovania pomoci po súčasnosť (jún 2023) dosiahol číslo 3 318. V 1 454 prípadoch pracovníci poskytli pomoc klientom vo veku od 18 do 60 rokov. V 1 078 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov. V 58 prípadoch šlo o deti a mládež do 18 roku veku. V 727 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek. Z celkového počtu klientov bolo 1 255 mužov a 2 058 žien. 

Informačnú kanceláriu v Banskej Bystrici a jej detašované pracovisko v Lučenci od začiatku činnosti  do týchto dní (jún 2023) vyhľadalo 259 klientov. V 55 prípadoch šlo o klientov vo veku od 18 do 60 rokov, v 72 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov, v 130 prípadoch bez uvedenia veku. Zo všetkých klientov IK v Banskej Bystrici prevažujú ženy (168). Pracovníci IK Banská Bystrica poskytujú pomoc širokej škále obetí trestných činov – od obetí sexuálnych trestných činov, cez obete násilných trestných činov, až po obete domáceho násilia.

Domáce násilie predstavuje situáciu, kedy osoba/páchateľ presadzuje svoje záujmy s použitím fyzického, ale aj psychického násilia, zneužitím svojej moci, obmedzovaním práv, a to vo vzťahu k jej rodinným príslušníkom, partnerovi, manželovi, bývalému manželovi alebo bývalému partnerovi bez ohľadu na to, či s touto osobou alebo osobami žije alebo žila v spoločnej domácnosti. Obete na túto zložitú a náročnú situáciu nemusia byť sami. S dôverou sa môžu obrátiť na pracovníkov IK, ktorí im poskytnú potrebné informácie a oporu. 

Ako príklad uvádzame jeden z mnohých príbehov IK: Klientka, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, požiadala o pomoc vo veci domáceho násilia, ktoré sa stupňuje a trvá dlhšiu dobu. Jej telo zároveň nieslo viditeľné stopy po násilí. Po komunikácii v IK o možnostiach riešenia a ďalšieho vývoja situácie podali v danej veci pracovníci IK v spolupráci s klientkou oznámenie orgánom činným v trestnom konaní. Klientka neskôr vo veci vypovedala a podľa informácii IK už vec rieši kriminálna polícia. Klientke bolo poskytnuté právne i psychologické usmernenie a podpora a bola jej ponúknutá pomoc s nadviazaním kontaktu s príslušným intervenčným centrom. Poskytnutú pomoc klientka vyhodnotila veľmi pozitívne. Išlo o obeť, ktorej už pracovníci IK v minulosti pomohli s iným prípadom.*

Banskobystrická IK od začiatku svojho vzniku nadviazala aktívnu spoluprácu s mestom Banská Bystrica. Pracovníčky IK sú napr. členkami pracovnej skupiny „Osoby v nepriaznivých životných situáciách“ ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica. Spolupráca s rôznymi subjektmi/organizáciami (štátnymi, mestskými aj súkromnými) prebieha prostredníctvom vzájomnej distribúcie klientov. Spomeňme napr. koordinátorku a vedúcich denných centier, zariadenia pre seniorov a pod. Osveta taktiež prebieha na vzdelávacích preventívnych aktivitách pre cieľové skupiny seniori či deti a mládež.

Informačné kancelárie od 1. februára 2023 vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.