Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola prevencia kriminality bezpečná komunita vojnoví odídenci
Súvisiace články
Tisíc dôvodov pomoci: V Bratislavskom kraji prešlo vzdelávacími preventívnymi aktivitami takmer 15-tisíc účastníkov
Informačná kancelária v Bratislave pomohla napr. aj detským obetiam sexuálnych trestných činov.
Tisíc dôvodov pomoci - Trenčiansky kraj
Pracovníci v informačnej kancelárii Trenčín pomáhajú napr. aj obetiam podvodov páchaných na senioroch.
Tisíc dôvodov pomoci: Trnavské pracovisko vyhľadávajú najmä ľudia v produktívnom veku
Trnavské pracovisko poskytuje pomoc širokej škále obetí. Výnimkou nie sú ani klienti, ktorí prídu v dôsledku susedských sporov.
Tisíc dôvodov pomoci: Klientmi prešovskej informačnej kancelárie sú prevažne ženy
Služby informačnej kancelárie v Prešove a jej detašovaného pracoviska od roku 2019 do mája 2023 vyhľadalo 321 občanov.
Tisíc dôvodov pomoci: Prípady nenávistných prejavov sa nevyhýbajú ani Žilinskému kraju
Zo všetkých klientov informačnej kancelárie v Žiline prevažujú ženy.
Tisíc dôvodov pomoci: V Nitrianskom kraji upozorňujeme aj na nástrahy obchodovania s ľuďmi
Počet slovenských obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2023 dosiahol zatiaľ číslo 11.

Písmo: A-| A+

Tisíc dôvodov pomoci: Na košické pracovisko sa obracajú aj obete vojnových zločinov
18. Jun 2023 o 23:59

Pracovníčkam boli vyčlenené aj priestory veľkokapacitného centra v Michalovciach.

Tisíc dôvodov pomoci: Na košické pracovisko sa obracajú aj obete vojnových zločinov

Informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) sú miestom, kde široká verejnosť nájde praktické informácie, nasmerovanie a tiež rady o možnostiach v prípadoch, kedy bol na občanovi alebo jemu blízkej osobe spáchaný trestný čin. V rámci osvetovej kampane Ministerstva vnútra SR „Tisíc dôvodov pomoci“ predstavujeme predposledné pracovisko IK v Košiciach, v ktorom sa pracovníci venujú obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov v rôznych oblastiach života.

Strategické umiestnenie po celom Slovensku

Jednotlivé informačné kancelárie sa nachádzajú v každom krajskom meste na Slovensku od roku 2019. Po čase k nim pribudli aj detašované pracoviská v ôsmich okresných mestách. Aktuálne je občanom k dispozícii spolu 16 takýchto kontaktných miest. Každý rok bezplatne a diskrétne pomôžu viac ako tisícke občanov. Počet klientov od začiatku sprostredkúvania a poskytovania pomoci po súčasnosť (jún 2023) dosiahol číslo 3 305. V 1 450 prípadoch pracovníci poskytli pomoc klientom vo veku od 18 do 60 rokov. V 1 074 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov. V 53 prípadoch šlo o deti a mládež do 18 roku veku. V 723 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek. Z celkového počtu klientov bolo 1 248 mužov a 2 052 žien.

 

Na košické pracovisko sa obracajú aj obete vojnových zločinov

Informačnú kanceláriu v Košiciach a jej detašované pracovisko v Michalovciach od svojho vzniku 2019 do týchto dní (jún 2023) vyhľadalo 561 klientov. V 312 prípadoch šlo o klientov vo veku od 18 do 60 rokov, v 205 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov, v 42 prípadoch bez uvedenia veku. Zo všetkých klientov IK Košice prevažujú ženy (340). Pracovníci IK Košice poskytujú pomoc širokej škále obetí trestných činov – od obetí obchodovania s ľuďmi, cez obete domáceho násilia, až po obete vojnových zločinov. To, že rezort vnútra pre vojnových odídencov vytvára bezpečné útočiská, dokazuje napr. aj košická IK, ktorá od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine poskytla pomoc klientom aj z radov tejto skupiny. Pre účely poskytovania pomoci obetiam trestných činov z radov občanov iných krajín, ktorí sa na území SR nachádzajú v dôsledku vojny na Ukrajine, boli pracovníkom IK Košice vyčlenené aj priestory veľkokapacitného centra v Michalovciach. Informačné kancelárie zároveň na základe dohôd o brigádnickej práci spolupracujú s mladými Ukrajincami študujúcimi na Slovensku, ktorí nielen pre účely kontaktu s klientmi pôsobia ako neformálni tlmočníci.

Ako príklad uvádzame jeden z mnohých príbehov IK: Klientom je vojnová obeť, ktorá sa na IK obrátila z dôvodu prebiehajúcich udalostí na Ukrajine, ktorých bola nielen priamym svedkom, ale stala sa aj ich obeťou. Obytný dom, v ktorom klientka žila, bol terčom ostreľovania, následkom čoho došlo k jeho vážnemu poškodeniu. Vojaci podľa klientky súčasne drancovali aj iný majetok jej spoluobčanov, napr. motorové vozidlá. Fyzické zranenia klientka ani jej rodina neutrpela, psychicky sú však podľa jej vyjadrenia poškodení už navždy. Klientka bola pracovníkmi IK poučená a bola jej poskytnutá informačná podpora a usmernenie v jej rodnom jazyku, teda v ukrajinčine, na základe spolupráce IK s neformálnou tlmočníčkou – študentkou. Zo strany IK bolo bezodkladne zaslané oznámenie na národnú kriminálnu agentúru Prezídia Policajného zboru, ktorá je vecne príslušná pre vyšetrovanie vojnových zločinov. Súčasne bola klientka nasmerovaná na zasieťovanú mimovládnu organizáciu za účelom poskytnutia psychologickej pomoci.*

Vzdelávacie preventívne aktivity absolvujú aj ukrajinskí žiaci a študenti

Činnosť IK okrem priameho kontaktu s klientmi dopĺňajú aj vzdelávacie preventívne aktivity pre cieľovú skupinu deti a mládež. Pracovníci IK KE navštevujú školy a školské zariadenia s aktuálnymi témami ako napr. „Šikanovanie a kyberšikanovanie“, „Internetová bezpečnosť“, „Nenávistné prejavy“, „Mediálna gramotnosť“ a „Prevencia obchodovania s ľuďmi“. Za prítomnosti tlmočníkov oslovujú aj ukrajinských žiakov, ktorí sa do slovenského školského procesu pridali práve kvôli nečakanému odchodu zo svojich domovov. Doterajší celoslovenský počet ukrajinsky hovoriacich žiakov na besedách je 670, z toho 119 v Košickom kraji.

Informačné kancelárie od 1. februára 2023 vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

*Príbeh je pre bezpečnosť klienta upravený a akákoľvek podoba so skutočnými osobami a aktuálnymi udalosťami je čisto náhodná.