Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
obete trestných činov prevencia kriminality bezpečná komunita pomoc obetiam
Súvisiace články
Tisíc dôvodov pomoci: V Bratislavskom kraji prešlo vzdelávacími preventívnymi aktivitami takmer 15-tisíc účastníkov
Informačná kancelária v Bratislave pomohla napr. aj detským obetiam sexuálnych trestných činov.
Tisíc dôvodov pomoci - Trenčiansky kraj
Pracovníci v informačnej kancelárii Trenčín pomáhajú napr. aj obetiam podvodov páchaných na senioroch.
Tisíc dôvodov pomoci: Klientmi prešovskej informačnej kancelárie sú prevažne ženy
Služby informačnej kancelárie v Prešove a jej detašovaného pracoviska od roku 2019 do mája 2023 vyhľadalo 321 občanov.
Tisíc dôvodov pomoci: Prípady nenávistných prejavov sa nevyhýbajú ani Žilinskému kraju
Zo všetkých klientov informačnej kancelárie v Žiline prevažujú ženy.
Tisíc dôvodov pomoci: V Nitrianskom kraji upozorňujeme aj na nástrahy obchodovania s ľuďmi
Počet slovenských obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2023 dosiahol zatiaľ číslo 11.

Písmo: A-| A+

Tisíc dôvodov pomoci: Trnavské pracovisko vyhľadávajú najmä ľudia v produktívnom veku
21. May 2023 o 23:59

Trnavské pracovisko poskytuje pomoc širokej škále obetí. Výnimkou nie sú ani klienti, ktorí prídu v dôsledku susedských sporov.

Tisíc dôvodov pomoci: Trnavské pracovisko vyhľadávajú najmä ľudia v produktívnom veku

Tretím predstavovaným pracoviskom Informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK) je v rámci osvetovej kampane MV SR „Tisíc dôvodov pomoci“, informačná kancelária v Trnave. Snahou kampane je upozorniť obete a potenciálne obete trestných činov na možnosti dostupnej pomoci, ktorú nájdu v 16 pracoviskách po celom Slovensku. IK prostredníctvom rozmanitých, anonymných a bezplatných služieb pomôže každoročne viac než tisícke klientov.

 

IK predstavujú prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov

 

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi, s cieľom vytvoriť a poskytnúť podporné služby na verejne prístupných a známych miestach. Od roku 2019 do dnešných dní pomohli všetky IK už 3 218 občanom. V 1 417 prípadoch pracovníci poskytli pomoc občanom vo veku od 18 do 60 rokov. V 1 058 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov. V 51 prípadoch šlo o deti a mládež do 18 roku veku. V 691 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek. Z celkového počtu klientov bolo 1 226 mužov, 1 987 žien a 5 detí.

 

Trnavskú IK vyhľadávajú prevažne občania v produktívnom veku

 

Informačnú kanceláriu v Trnave a jej detašované pracovisko v Dunajskej Strede od roku 2019 do týchto dní (máj 2023) vyhľadalo 330 občanov. V 170 prípadoch šlo o občanov vo veku od 18 do 60 rokov, v 108 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov (z toho 68 žien), v 51 prípadoch bez uvedenia veku. Zo všetkých klientov IK Trnava prevažujú ženy (179). Rovnako ako pracovníci IK na celom Slovensku, aj pracovníci IK Trnava poskytujú pomoc širokej škále obetí trestných činov – od obetí podvodov na senioroch až po domáce násilie. Výnimkou nie sú ani klienti, ktorí prídu v dôsledku susedských sporov. Ako príklad uvedieme jeden z mnohých príbehov IK:

 

Na IK sa obrátila 67-ročná dáma, ktorá bola obeťou neprijateľného správania a zastrašovania zo strany svojich susedov. Tento susedský spor postupom času prerástol do verbálnych útokov, obťažovania a vyhrážok, ktoré vyústili v reálny strach o život po incidente, kedy sused staršiu dámu úmyselne nakazil vírusom COVID-19 v čase, keď bol vrchol pandémie. Pomocou právnych, psychologických a sociálnych usmernení sme klientke ukázali cestu k spravodlivosti. Bezodkladne sme podali oznámenie o podozrení zo spáchania trestných činov na príslušné orgány a kontaktovali sme miestnu samosprávu. Pracoviská IK sú tu na to, aby chránili a podporovali tých, ktorí sú najviac ohrození. Tento prípad jasne ukazuje, že spoločnosť musí byť ostražitá a pripravená čeliť aj takýmto situáciám. Buďme preto všetci pozorní a nepodceňujme možno na prvý pohľad pre niekoho bezvýznamné susedské spory. Tie môžu prerásť v reálnu obavu o zdravie a život.*

 

Pomoc obetiam iných krajín prichádzajúcich v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine

 

Do Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov trnavská IK prizvala aj zástupcov subjektov, ktoré sa venujú aj problematike pomoci odídencom v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine, ako napr. Liga za duševné zdravie, Národný inštitút vzdelávania a mládeže či Káčko (IPčko). IK Trnava je taktiež začlenená do pracovnej skupiny pre komunitné plánovanie organizovanej mestom Trnava.

Informačné kancelárie od 1. februára 2023 vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

*Príbeh je pre bezpečnosť klienta upravený a akákoľvek podoba so skutočnými osobami a aktuálnymi udalosťami je čisto náhodná.