Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola prevencia kriminality deti a mládež bezpečná komunita pomoc obetiam
Súvisiace články
Informačné kancelárie pre obete trestných činov otvorili dvere verejnosti aj odborníkom
Cieľom Dňa otvorených dverí bolo napríklad priblížiť sa ľuďom, ktorí na klientskych centrách alebo úradoch vybavujú bežnú agendu.
Tisíc dôvodov pomoci - Trenčiansky kraj
Pracovníci v informačnej kancelárii Trenčín pomáhajú napr. aj obetiam podvodov páchaných na senioroch.
Tisíc dôvodov pomoci: Trnavské pracovisko vyhľadávajú najmä ľudia v produktívnom veku
Trnavské pracovisko poskytuje pomoc širokej škále obetí. Výnimkou nie sú ani klienti, ktorí prídu v dôsledku susedských sporov.
Tisíc dôvodov pomoci: Klientmi prešovskej informačnej kancelárie sú prevažne ženy
Služby informačnej kancelárie v Prešove a jej detašovaného pracoviska od roku 2019 do mája 2023 vyhľadalo 321 občanov.
Tisíc dôvodov pomoci: Prípady nenávistných prejavov sa nevyhýbajú ani Žilinskému kraju
Zo všetkých klientov informačnej kancelárie v Žiline prevažujú ženy.
Tisíc dôvodov pomoci: V Nitrianskom kraji upozorňujeme aj na nástrahy obchodovania s ľuďmi
Počet slovenských obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2023 dosiahol zatiaľ číslo 11.

Písmo: A-| A+

Tisíc dôvodov pomoci: V Bratislavskom kraji prešlo vzdelávacími preventívnymi aktivitami takmer 15-tisíc účastníkov
09. May 2023 o 12:00

Informačná kancelária v Bratislave pomohla napr. aj detským obetiam sexuálnych trestných činov.

Tisíc dôvodov pomoci:  V Bratislavskom kraji prešlo vzdelávacími preventívnymi aktivitami takmer 15-tisíc účastníkov

Ministerstvo vnútra štartuje komunikačnú kampaň na osvetu o existencii a pomoci rezortom zriadených informačných kancelárií. Informačné kancelárie (IK) pre obete trestných činov fungujú v ôsmich krajských a ôsmich okresných mestách na Slovensku, pričom poskytujú občanom podporu už štvrtý rok. Rezort v najbližších týždňoch poskytne na svojich sociálnych sieťach osvetovú kampaň s praktickými informáciami k využitiu týchto kontaktných bodov po celom Slovensku. V dnešnej tlačovej správe štartujeme komplexnými informáciami s prihliadnutím v prvej sérii na skúsenosti informačnej kancelárie z Bratislavského kraja.

 

Informačné kancelárie pre obete trestných činov sa stali bezpečným a vyhľadávaným miestom občanov, ktorí sa ocitli v náročnej, často život ohrozujúcej životnej situácii, nevedia si rady a potrebujú poradiť, nasmerovať, či získať viac informácií pre riešenie svojho problému.

 

Tisíc je číslo obetí, ktorým každoročne IK pomáhajú. Toto číslo zahŕňa skutočné osudy ľudí, ktorí našli odvahu podeliť sa so svojimi starosťami s pracovníkmi, ktorí im poskytli a naďalej poskytujú základné informácie, pomôžu zorientovať sa v ich náročnej situácii a nasmerujú ich na pomáhajúce subjekty, všetko diskrétne a bezplatne. Pracovníci Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Bratislava boli napr. požiadaní o pomoc vo veci sexuálneho obťažovania žiakov pedagógom.

 

Pracovníci informačných kancelárií poskytujú pomoc obetiam rôznych trestných činov, od majetkovej a ekonomickej kriminality až po násilné či sexuálne trestné činy, priestupky a občiansko-právne problémy. Ich pomoc je zameraná najmä na obete - seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov občanov iných krajín nachádzajúcich sa na území SR v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine.

Obeťami sexuálnych trestných činov sú aj deti a mládež 

 

IK v Bratislave pomohla aj detským obetiam sexuálnych trestných činov. Šlo o prípad, pri ktorom boli pracovníci Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Bratislava  požiadaní o pomoc vo veci sexuálneho obťažovania žiakov v školskom prostredí. Jedna z obetí vyhľadala pracovníkov IK a zdôverila sa s problémom v čase, kedy už danú školu nenavštevovala. Na základe tohto kontaktu sa na pracovníkov IK BA začali s rovnakým zážitkom obracať ďalšie obete. Všetkým boli poskytnuté informácie o ich právach z hľadiska ich postavenia ako obetí TČ, poskytnuté im bolo tiež právne usmernenie a sprostredkovaná psychologická pomoc, ktorú samotné obete využili viackrát, kým bol prípad objasnený políciou. Pracovníci IK BA v danej veci disponujú spätnou väzbou o tom, že páchateľ bol uznaný vinným, k veci sa priznal a bol aj právoplatne odsúdený.

 

Informačná kancelária v Bratislave od svojho vzniku pomohla temer 800 občanom

 

Všetky informačné kancelárie od svojho vzniku do súčasnosti pomohli cca 3 200 občanom. V 1 406 prípadoch intervenovali pri občanoch vo veku od 18 do 60 rokov. V 1 052 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov. V 47 prípadoch šlo o deti a mládež do 18 roku veku. V 680 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek. 

Bratislavské pracovisko IK od roku 2019 do týchto dní (máj 2023) pomohlo 760 občanom. V 37 prípadoch šlo o deti a mládež do 18 roku života. V 414 o občanov vo veku od 18 do 60 rokov, v 281 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov, v 28 prípadoch bez uvedenia veku. Pracovníci IK BA pomohli aj obetiam podvodov na senioroch, šikanovania, nenávistných prejavov, obchodovania s ľuďmi, ako aj občanom pochádzajúcich z Ukrajiny - obetiam vojnových zločinov, obetiam domáceho násilia, a poskytli nasmerovanie aj občanom v oblasti susedských a občiansko-právnych sporov.

Informačné kancelárie ponúkajú aj preventívne vzdelávacie aktivity. V BA kraji nimi prešlo temer 15-tisíc účastníkov

 

Informačné kancelárie neponúkajú len pomoc obetiam trestných činov, ale aj vzdelávacie preventívne aktivity pre seniorov, deti a mládež. Bratislavská IK a jej detašované pracovisko v Malackách je jedným z najvyťaženejších pracovísk, na ktoré sa školy s požiadavkou o besedy obracajú. Ako prvá začala tiež realizovať workshopy výmeny skúseností, na ktorých pracovníci poskytujú svoje poznatky psychológom, školským podporným tímom a pedagógom. Počet zrealizovaných preventívnych vzdelávacích aktivít po celom Slovensku je 2 613 pre 70 220 účastníkov, z toho BA kraj uskutočnil  492 aktivít pre 14 650 účastníkov.

Informačné kancelárie od 1. februára 2023 vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.