Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality bezpečná komunita pomoc obetiam
Súvisiace články
Ministerstvo vnútra predložilo návrh novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Keďže služby informačných kancelárií klienti využívajú vo významnej miere, je potrebné, aby svoju činnosť vykonávali aj po uplynutí doby realizácie národného projektu.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov prijali už 2-tisíceho klienta
Včasná pomoc obetiam má zmierňujúci dosah na prežitú negatívnu skúsenosť a vedie k skoršiemu návratu do bežného života.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov budú pokračovať vo svojej činnosti
Pôsobnosť rezortu vnútra sa rozšíri v oblasti zlepšenia ochrany, podpory a pomoci obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Písmo: A-| A+

Informačné kancelárie pre obete trestných činov budú aj naďalej pomáhať občanom. Stanú sa súčasťou MV SR
30. Nov 2022 o 23:00

Obetiam je k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora.

Informačné kancelárie pre obete trestných činov budú aj naďalej pomáhať občanom. Stanú sa súčasťou  MV SR

Národná rada SR 29. novembra 2022 schválila novelu zákona č. 583/2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorá rozširuje pôsobnosť rezortu vnútra na účel zlepšenia, ochrany, podpory a pomoci obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Túto pôsobnosť bude MV SR vykonávať prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov, ktoré sa stanú súčasťou ministerstva vnútra.

K akým zmenám dôjde:

  • rozširuje sa rozsah subjektov, od ktorých ministerstvo vnútra získava údaje o kriminalite a o inej protispoločenskej činnosti za účelom ich spracúvania,  a to o fyzické osoby; 
  • upravia sa ustanovenia o poskytovaní údajov o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti;
  • rozširuje sa pôsobnosť ministerstva vnútra na účel zlepšenia 
  1.  ochrany
  2. podpory a 
  3. pomoci obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti. 

Ministerstvo vnútra bude vykonávať túto pôsobnosť prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov, čím sa nadväzuje na Národný projekt  Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete, ktorý realizuje MV SR. Zároveň tým dochádza k zabezpečeniu udržateľnosti výsledkov (informačné kancelárie sú zriadené na základe národného projektu od roku 2018); 

  • informačné kancelárie budú aj naďalej sídliť na okresnom úrade v sídle kraja. Tie poskytujú obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti potrebné informácie, ktoré majú predovšetkým informačný charakter. Zároveň pomôžu sprostredkovať  odbornú pomoc obetiam.

Novela nadobúda účinnosť od 1. februára 2023.