Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola obete trestných činov bezpečne online prevencia kriminality pomoc obetiam
Súvisiace články
Odborný seminár: Ako postupovať pri oznamovaní korupcie?
Pracovníci informačných kancelárií prichádzajú do kontaktu s (potenciálnymi) obeťami trestných činov alebo ich blízkymi príbuznými. Ani v tomto prostredí nemusia byť vylúčené pokusy o korupciu.
Ako postupovať pri on-line predaji – pozor na podvodníkov
Ako nenaletieť falošným kupujúcim, ktorí predstierajú záujem o predávaný tovar?

Písmo: A-| A+

Neoznámenie alebo neprekazenie zločinu môže byť trestné
15. Nov 2022 o 12:00

Ste alebo nie ste povinný bez omeškania oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin?

Neoznámenie alebo neprekazenie zločinu  môže byť trestné

Predstavte si, že poznáte štrnásťročnú dievčinu, ktorá je súčasťou partie starších adolescentov. Zmenila správanie, je uzavretá, avšak často vybuchne, ak sa jej matka pýta, s kým a kde bola. Matka má podozrenie, že jej dcéra užíva drogy, ktoré jej výmenou za pohlavný styk poskytuje 18-ročný člen partie. Skutok môže byť kvalifikovaný ako sexuálne zneužívanie podľa § 201 ods. 1 Trestného zákona.


Ako by ste na mieste rodiča, učiteľa, trénera či inej blízkej osoby dievčiny reagovali vy? Ste alebo nie ste povinný bez omeškania oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin? Odpovede na tieto i ďalšie otázky môže široká verejnosť nájsť v novej brožúre Ministerstva vnútra SR, ktorú vytvorili odborníci prevencie kriminality v spolupráci s odborom kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru a s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Cieľom brožúry je informovať o oznamovacej povinnosti zamestnancov, ale aj bežných občanov, ktorá im vyplýva z trestnoprávnych predpisov.


Ďalší modelový príklad trestného činu uvedený aj v brožúre

Mladistvú dievčinu oslovil pro­stredníctvom sociálnej siete neznámy muž s tým, že sa mu páči a rád by sa s ňou spriatelil. Po istom čase spoloč­ného písania nadobudla dievčina po­cit, že „on“ je jediný, kto jej skutočne rozumie, majú množstvo spoločných tém a môže mu dôverovať. Komuni­kácia sa postupne prehlbovala. „On“ z času na čas inicioval témy so sexuál­nym podtónom, z čoho bola dievčina spočiatku v rozpakoch, ale napokon sa cítila príjemne, pretože ju už mnoho­krát uisťoval, že mu môže dôverovať. Raz jej navrhol, že jej pošle svoju obna­ženú fotografiu a chce, aby to urobila aj ona, nakoľko by vzájomný vzťah rád posunul ďalej. Dievčinu táto požiadav­ka spočiatku zneistila, ale obávala sa, že pokiaľ to neurobí, nebude pre neho zaujímavá a stratí ho. Nafotila preto pre neho niekoľko obnažených foto­grafií a tiež video, na ktorom je nahá a zaujíma pózy podľa pokynov, ktoré od neho dostala v písomnej komunikácii. Tento skutok môže byť kvalifikovaný ako výroba detskej pornografie podľa § 368 ods. 1 TZ.

Prispieť k odhaleniu trestného činu by mal každý z nás

Povinnosť oznámiť a prekaziť trestný čin majú pracovníci štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iné právnické osoby. Pri niektorých trestných činoch môže nastúpiť aj trestnoprávna zodpovednosť jednotlivca, ktorý sa hodnoverným spôsobom dozvedel o tom, že niekto iný spáchal, pripravuje alebo pácha trestný čin. Zámerom brožúry je informovať o dôležitej oznamovacej povinnosti zamestnancov, ale aj bežných občanov, ktorá im vyplýva z trestnoprávnych predpisov. Zároveň sa v brožúre nachádzajú aj odporúčania: ako ďalej postupovať po oboznámení sa s trestnou činnosťou, či informácie o tom, aké následky hrozia v prípade nesplnenia si povinnosti. Súčasťou brožúry sú tiež modelové prípady zachytávajúce konania vyhodnotené ako protiprávne, pričom v nich prichádza do úvahy aj trestná zodpovednosť jednotlivca za ich neoznámenie či neprekazenie v prípade, ak sa o nich hodnoverným spôsobom dozvedel.

Trestná zodpovednosť hrozí za neoznámenie alebo neprekazenie zločinov, na ktoré zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo za neoznámenie alebo neprekazenie niektorého z trestných činov korupcie. Existujú však aj okolnosti, ktoré trestnú zodpovednosť vylučujú a konanie jednotlivca nie je trestné – aj o tom hovoríme v priloženom materiáli.

V prípade, ak ste sa sami stali obeťou trestného činu, potrebujete sa poradiť alebo neviete, ako máte ďalej postupovať, brožúra obsahuje aj kontakty na informačné kancelárie pre obete trestných činov v každom kraji. Ich pracovníci pravidelne prijímajú klientov s podobnými príbehmi, ako uvádzame na začiatku.