Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality vzdelávanie policajné prezídium pomoc obetiam
Súvisiace články
Vzdelávanie o trestných činoch z nenávisti
Školenie školiteľov o trestných činoch z nenávisti prebiehalo v novembri na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch
Cieľom tentoraz bolo zvýšenie informovanosti o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a schopnosti poskytovania relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.
Adekvátna príprava lektorov a reálne prípady z praxe pozdvihli úroveň vzdelávaní na vyšší level
Vzdelávania príslušníkov PZ sú zamerané na zdokonalenie a prehĺbenie teoretických vedomostí dôležitých pri identifikácii potrieb obetí trestných činov.
Vzdelávanie a odborný seminár v Trenčíne: K témam obzvlášť zraniteľné obete a psychologická pomoc
Cieľom bolo posilnenie zručností v oblasti práce s obzvlášť zraniteľnými obeťami, identifikácie potrieb obetí či poskytnutia psychosociálnej pomoci.

Písmo: A-| A+

Rezort vnútra v rámci Plánu obnovy a odolnosti vyškolí 341 príslušníkov Policajného zboru
01. Jun 2022 o 23:59

Vzdelávania sa zúčastňuje 300 príslušníkov PZ z 230 obvodných oddelení a 41 preventistov z odboru prevencie a komunikácie P PZ.

Rezort vnútra v rámci Plánu obnovy a odolnosti vyškolí 341 príslušníkov Policajného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky začalo v máji 2022 vzdelávať príslušníkov Policajného zboru na tému "Zlepšenie komunikácie s obeťami trestných činov". Aktivita je súčasťou "Komponentu 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva" Plánu obnovy a odolnosti, ktorého cieľom je aj investícia do modernizácie, digitalizácie a budovania odborných kapacít polície. Pôjde o celkový počet vzdelávaní 30, ktoré potrvajú do októbra 2022.

Dvojdňové on-line vzdelávanie organizačne zastrešujú odborníci prevencie kriminality a postupne sa ho zúčastňuje tristo príslušníkov Policajného zboru z 230 obvodných oddelení a 41 preventistov z odboru prevencie a komunikácie Prezídia Policajného zboru. „Mať vyškolených a kvalitne pripravených príslušníkov polície je dôležité. Som rád, že vzdelávanie sa stáva prirodzenou súčasťou našich policajtov. Život  totiž prináša množstvo zložitých situácií a vedieť správnym spôsobom zareagovať je základ úspechu,“ hovorí na margo projektu minister vnútra Roman Mikulec.

Program vzdelávania je rozdelený do nasledujúcich tematických blokov:

-  Subjekty poskytujúce pomoc obetiam

- Identifikácia potrieb detských obetí - deti, príklady dobrej praxe s detskou obeťou v SR – sexuálne zneužívanie, šikanovanie

- Komunikačné aspekty príslušníka PZ s obeťou a potenciálnou obeťou trestného činu 

- Psychologické aspekty komunikácie s obeťami trestných činov

- Komunikácia s obeťou z pohľadu poskytovateľov pomoci

- Práva a potreby osôb so zdravotným postihnutím v postavení obete trestného činu

- Základné postupy policajtov prvého kontaktu pri komunikácii s obeťou protiprávneho činu

- Identifikácia potrieb obetí domáceho násilia, výcvik odhadu rizika, príklady dobrej praxe s obeťou v SR

- Identifikácia potrieb obetí sexualizovaného násilia

 

Lektormi sú odborníci a experti z radov rezortu spravodlivosti, práce a rezortu vnútra, tiež polície, ako aj mimovládnych organizácií, Slovenskej komory psychológov, či Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Zastúpenie má aj problematika sexuálneho zneužívania maloletých.

Po ukončení vzdelávania bude každému účastníkovi vystavené osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Ilustračné foto: PZ