Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola bezpečne online prevencia kriminality nenávistné prejavy
Súvisiace články
Webináre pre školy: Virtuálny svet sa stáva zbraňou pre nevedomých
Pracovníci informačných kancelárií donedávna vykonávali besedy v teréne, avšak súčasná situácia si vyžiadala rýchle prispôsobenie sa internetovému svetu.
Na slovenských školách v rámci sociálno-patologických javov vedie fajčenie, záškoláctvo, šikanovanie
Prieskum bol tiež reakciou na zistenia informačných kancelárií, z ktorých niektoré sa týkajú aj prípadov krutého správania medzi tínedžermi.
Ohrození extrémizmom sa cítia predovšetkým mladší obyvatelia Slovenska
Nový prieskum verejnej mienky o nenávistných prejavoch a extrémizme na sociálnych sieťach.
Nenávistné prejavy sa približujú k hlavnému prúdu verejnej diskusie
Nenávistné prejavy majú široký dosah nielen na samotnú obeť a jej okolie, ale sú veľmi škodlivé v kontexte sociálnej súdržnosti.

Písmo: A-| A+

Agresia v kyberpriestore má veľa podôb
20. May 2022 o 15:00

Podoby agresie v kyberpriestore mapuje aktuálna informačná pomôcka od špecialistov z prevencie kriminality.

Agresia v kyberpriestore má veľa podôb

V dnešnej dobe digitalizácie, ktorá si vyžaduje i neustále využívanie sociálnych sietí a internetu, narastá nový nebezpečný fenomén správania – kyberšikanovanie. Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Linkou detskej istoty, a v súčinnosti s odborníkmi z oblasti práva a psychológie, preto vytvorili kompletný informačný materiál s radami a tipmi, ako na kyberšikanovanie reagovať, kde hľadať pomoc a ako sa toto patologické správanie prejavuje.

V mnohých prípadoch ide o opakované a úmyselné prenasledovanie, vydieranie, obťažovanie, ohováranie, znevažovanie či vyhrážanie sa prostredníctvom mobilov, tabletov a počítačov. Nakoľko je kyberšikanovaním ohrozená každá cieľová skupina, odborníci prevencie kriminality rezortu vnútra a Linky detskej istoty zostavili množstvo užitočných rád a tipov k tejto problematike. Zámerom je poskytnutie prehľadu a odpovedí na otázky, ako napríklad:

-          Aký je rozdiel medzi šikanovaním a kyberšikanovaním?


-          Čo je nebezpečné prenasledovanie a nebezpečné elektronické obťažovanie?


-          Čo sa stane, ak niekto neoprávnene zverejní cudzí, hoc pra­vdivý, no intímny a citlivý obsah?

-          Prečo sa niekto stane agresorom?

-          Čo robiť v prípade, že sa stanem obeťou? Na koho sa obrátiť?

Cieľom brožúry je tiež povzbudiť občanov, aby sa nebáli vyhľadať pomoc. V rámci osobného kontaktu sa dozvedia potrebné informácie a budú nasmerovaní na subjekty, ktoré poskytujú pomoc a podporu.

Materiál „Kyberšikanovanie“ je dostupný na stiahnutie medzi ostatnými brožúrami a letákmi tu: https://www.minv.sk/?brozury-a-letaky. Prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov bude distribuovaný viac ako 330 spolupracujúcim subjektom/partnerom, kontakty ktorých je možné dohľadať aj na mape pomoci.