Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
obete trestných činov prevencia kriminality bezpečná komunita pomoc obetiam
Súvisiace články
Informačné kancelárie pre obete trestných činov otvorili dvere verejnosti aj odborníkom
Cieľom Dňa otvorených dverí bolo napríklad priblížiť sa ľuďom, ktorí na klientskych centrách alebo úradoch vybavujú bežnú agendu.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov zaznamenali v lete nárast počtu klientov
Väčšina klientov v letnom období bola obeťou domáceho násilia. Mnohí z nich využili aj možnosť obrátiť sa na kanceláriu formou online poradne, e-mailom či telefonátu.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov spolupracujú s operátormi krízových liniek
Operátori krízových liniek sú informovaní o informačných kanceláriách a v prípade, že si to situácia volajúceho vyžaduje, nasmerujú ho na konkrétne pracovisko.

Písmo: A-| A+

Informačné kancelárie pre obete trestných činov prijali už 2-tisíceho klienta
21. Apr 2022 o 16:00

Včasná pomoc obetiam má zmierňujúci dosah na prežitú negatívnu skúsenosť a vedie k skoršiemu návratu do bežného života.

Informačné kancelárie pre obete trestných činov prijali už 2-tisíceho klienta

Ministerstvo vnútra SR v záujme zlepšenia prístupu obetí k službám zriadilo sieť šestnástich informačných kancelárií pre obete trestných činov, ktoré bezplatne a diskrétne poskytujú občanom základné informácie a sprostredkúvajú odbornú pomoc v oblasti psychologického, sociálneho poradenstva a právnej podpory a usmernenia. V týchto informačných kanceláriách rezort vnútra pomohol už 2-tisícemu klientovi a toto číslo naďalej rýchlo rastie.

Cieľom MV SR je prostredníctvom pracovníkov informačných kancelárií včas identifikovať individuálne potreby obete.

V súčasnosti, keď narastá počet trestných činov najmä v oblasti domáceho a sexuálneho násilia, je práca s obeťami veľmi dôležitá. Včasná pomoc obetiam má zmierňujúci dosah na prežitú negatívnu skúsenosť a vedie k skoršiemu návratu do bežného života. Odborníci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR preto od roku 2019 v záujme budovania efektívnych a stabilných služieb pre obete trestných činov:

  • absolvovali 8 926 sieťovacích aktivít (štátna správa, samospráva, mimovládny sektor);
  • nadviazali spoluprácu s 335 subjektmi, ktoré pomáhajú obetiam;
  • vybudovali 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov;
  • uskutočnili 1 497 preventívnych aktivít/školení so 41 392 účastníkmi;
  • spolupracovali so 153 odborníkmi;
  • venovali celkom 4 658 hodín podpore obetiam.

Zamestnanci informačných kancelárií naprieč celým Slovenskom spolupracujú s rôznymi organizáciami a subjektmi. Využívaním týchto služieb sa zefektívnil prístup obetí trestných činov k službám štátnych a samosprávnych inštitúcií, ako aj mimovládnych organizácií. A to predovšetkým v oblastiach finančných podvodov, nebezpečného vyhrážania sa a týrania blízkych a zverených osôb, v oblasti drogovej trestnej činnosti, domáceho násilia, sexuálnych trestných činov, obchodovania s ľuďmi a iných. „Ochrana obetí a pomoc je jednou z priorít rezortu vnútra. Ak vďaka informačným kanceláriám včas identifikujeme potreby obete, vieme rýchlo poskytnúť podporu. Som rád, že ľudia využívajú túto pomoc. Dáva nám to signál, že naša práca má zmysel," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Obeť akéhokoľvek trestného činu môže v dôsledku negatívnej skúsenosti prežívať bezmocnosť, mať pocit menejcennosti a nedostatku síl prevziať kontrolu nad svojím životom a zároveň môže mať problém samostatne sa rozhodovať a zvládať bežné životné situácie. „Až 77 % klientov využilo sprostredkovanie psychologického, sociálneho a právneho poradenstva. Ďakujeme všetkým partnerom. Bez vzájomnej spolupráce by sme nedokázali účinne pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú," dodal gestor projektu Jozef Halcin.