Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
obete trestných činov prevencia kriminality bezpečná komunita pomoc obetiam
Súvisiace články
Psychické týranie býva často horšie ako to fyzické – ako ho spoznať?
Najťažšie vo všetkých prípadoch je dokázať, že ide o psychické týranie, nakoľko takéto zážitky môžu byť zdrojom mentálnych problémov ovplyvňujúcich ďalšie vzťahy.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov spolupracujú s operátormi krízových liniek
Operátori krízových liniek sú informovaní o informačných kanceláriách a v prípade, že si to situácia volajúceho vyžaduje, nasmerujú ho na konkrétne pracovisko.
Požiadať o pomoc nie je hanbou!
Apelujeme na to, aby ste sa nehanbili spýtať/požiadať o pomoc, ak sa domnievate, že vy alebo niekto vo vašom okolí sa stal obeťou trestného činu.

Písmo: A-| A+

Obete trestných činov nachádzajú pomoc aj v Poprade
22. Feb 2022 o 16:17

Chod popradského detašovaného pracoviska personálne zabezpečuje koordinátor na regionálnej úrovni informačnej kancelárie v Prešove.

Obete trestných činov nachádzajú pomoc aj v Poprade

V minulom roku bolo na Slovensku evidovaných 7 700 obetí trestných činov. Od roku 1993 je 22. február každoročne venovaný Európskemu dňu obetí zločinu.

Tento deň upozorňuje na to, že medzi nami žijú osoby, ktoré sa stali obeťami rôznych trestných činov. Okresný úrad Poprad má vo svojich priestoroch zriadené detašované pracovisko Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Prešov (informačná kancelária), ktorého úlohou je poskytovať základné informácie (potenciálnym) obetiam v súvislosti s riešením ich situácie spôsobenej trestným činom a nasmerovať ich na subjekty poskytujúce odbornú pomoc. Na jeho činnosť a aktivity upozorňujeme práve pri príležitosti Európskemu dňa obetí zločinu, aby sme aj takýmto spôsobom umocnili jeho zámer a poslanie.

Informačné kancelárie sú pre občanov od roku 2018 k dispozícii v každom krajskom meste po celom Slovensku. Na základe potrieb vychádzajúcich z praxe bola sieť kancelárií postupne rozšírená o ďalších osem pracovísk v okresoch Malacky, Dunajská Streda, Levice, Lučenec, Ružomberok, Michalovce, Prievidza a Poprad. Som rád, že aj Okresný úrad Poprad hostí detašované pracovisko prešovskej informačnej kancelárie, ktoré Ministerstvo vnútra SR otvorilo v máji 2021. Rozšírili sme tak služby pre občanov, ktorí vedia aj v Poprade získať pomoc, ak sa stali alebo sa domnievajú, že sa stali obeťou trestného činu,“ uviedol prednosta Okresného úradu Poprad Jozef Bednár.

Chod popradského detašovaného pracoviska personálne zabezpečuje koordinátor na regionálnej úrovni informačnej kancelárie v Prešove Martin Jurica (na fotografii): „Napriek  skutočnosti, že detašované pracovisko v Poprade je pre klientov otvorené iba každý utorok, za deväť mesiacov svojho pôsobenia poskytlo pomoc 34 klientom. Spomedzi nich prevažovali tí, ktorí boli podvedení (7) a tí, ktorí boli obeťami násilných trestných činov (6). Pomohli sme aj klientom, ktorých problém nebol v trestno-právnej rovine (10) - týchto sme nasmerovali k riešeniam, ktoré ponúka civilné právo, využijúc pritom dobrú spoluprácu s centrami právnej pomoci. Záujem klientov z regiónu Poprad a širšieho okolia o služby detašovaného pracoviska nás nesmierne teší. Potvrdzuje nám, že ísť cestou priblíženia sa ku klientom vytvorením ďalšieho pracoviska bola dobrá voľba.“

Detašované pracovisko sa nachádza v priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu Poprad (Nábrežie Jána Pavla II. 16) a slúži pre občanov z popradského, ale aj susedných okresov. K dispozícii je každý utorok v čase od 8.30 do 15.00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle +421 908 796 810, +421 51 7082 458 alebo e-mailom na adrese martin.jurica@minv.sk.