Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola boj proti extrémizmu prevencia kriminality nenávistné prejavy deti a mládež
Súvisiace články
Srdce a päsť, nedaj sa zviesť alebo vždy máme možnosť vybrať si
Idea zážitkového workshopu v B. Bystrici spočívala v modelových psychologických hrách, ktoré poukazujú na fakt, ako jednoducho môžeme prepadnúť nenávistným náladám.
Webináre pre školy: Virtuálny svet sa stáva zbraňou pre nevedomých
Pracovníci informačných kancelárií donedávna vykonávali besedy v teréne, avšak súčasná situácia si vyžiadala rýchle prispôsobenie sa internetovému svetu.

Písmo: A-| A+

Na slovenských školách v rámci sociálno-patologických javov vedie fajčenie, záškoláctvo, šikanovanie
08. Feb 2022 o 23:59

Prieskum bol tiež reakciou na zistenia informačných kancelárií, z ktorých niektoré sa týkajú aj prípadov krutého správania medzi tínedžermi.

Na slovenských školách v rámci sociálno-patologických javov  vedie fajčenie, záškoláctvo, šikanovanie

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zrealizovalo v roku 2021 dobrovoľný dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnilo 1 112 základných a stredných škôl, teda 35,5 % z celkového počtu škôl na Slovensku. Cieľom prieskumu bolo čo najobjektívnejšie zmapovať reálnu situáciu v školách z hľadiska sociálno-patologických javov.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že najčastejšími patologickými prejavmi správania žiakov na základných a stredných školách sú:

  • fajčenie (takmer 60 %);
  • záškoláctvo (takmer 50 %);
  • šikanovanie (nad 30 %);
  • kyberšikanovanie (viac ako 20 %);
  • násilie medzi žiakmi (nad 20 %);
  • vandalizmussebapoškodzovanie (takmer 20 %).

Dotazníkový prieskum bol tiež reakciou na zistenia informačných kancelárií pre obete trestných činov, z ktorých niektoré sa týkajú aj prípadov šikanovania či krutého a hrubého správania medzi tínedžermi.

Vo viac ako štvrtine slovenských základných a stredných škôl sa v školskom roku 2019/2020 stretli s niektorými z prejavov extrémizmu. Najrozšírenejšími boli verbálne prejavy nenávisti vo forme posmeškov a verbálnych útokov na spolužiakov pre príslušnosť k inej rase, etniku alebo pre inú „odlišnosť".

„Tento stav ma neteší, potrebujeme sa viac venovať deťom a sledovať, čomu sa venujú vo voľnom čase. Odbor prevencie kriminality ministerstva vnútra už pripravuje sériu školení pre odborníkov pôsobiacich na základných a stredných školách po celom Slovensku," zdôraznil minister vnútra Roman MikulecAlarmujúce je tiež zistenie, že základné školy tvoria viac než polovicu zo škôl s neplnoletou matkou. Tehotenstvo neplnoletej žiačky (do 18 rokov) sa v školskom roku 2019/2020 najčastejšie vyskytovalo v menších školách.

Z geografického hľadiska najvyššia koncentrácia sociálno-patologických javov je prítomná v Bratislavskom, Žilinskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji.

V tomto roku prebehne ďalší dotazníkový prieskum zameraný na rovnakú tému k školskému roku 2020/2021.

Dotazníkový prieskum na stiahnutie dostupný TU.