Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola bezpečne online prevencia kriminality deti a mládež pomoc obetiam
Súvisiace články
Medzirezortná spolupráca: Výsledkom je dostupnosť preventívneho materiálu pre každú školu
O tom, že sa materiál dostáva do správnych rúk, sme sa presvedčili zo spätných väzieb niektorých škôl, ktoré nám poskytli svoje názory.

Písmo: A-| A+

Webináre pre školy: Virtuálny svet sa stáva zbraňou pre nevedomých
31. Jan 2021 o 23:59

Pracovníci informačných kancelárií donedávna vykonávali besedy v teréne, avšak súčasná situácia si vyžiadala rýchle prispôsobenie sa internetovému svetu.

Webináre pre školy: Virtuálny svet sa stáva zbraňou pre nevedomých

Školské povinnosti sú už takmer rok (s malými výnimkami) presunuté do on-line priestoru, preto je problematika internetovej bezpečnosti či mediálnej gramotnosti dôležitou súčasťou doplnkovej výučby. Rezort vnútra kladie veľký dôraz na kvalitné vzdelávanie detí a mládeže, ktoré sa vo virtuálnom svete ľahko môžu stať obeťami trestného činu. Ku koncu minulého roka sa začali konať webináre pre žiakov a študentov vo veku od 11 do 17 rokov, ktoré popri veľkom záujme škôl stále pokračujú.

Deti a mládež sú jednou z cieľových skupín, ktorým sa venujú pracovníci informačných kancelárií pre obete trestných činov (ďalej len „IK“) v každom krajskom meste na Slovensku. Okrem priamej komunikácie s klientmi sú súčasťou pomoci obetiam trestných činov aj preventívne aktivity. Tie pracovníci IK donedávna vykonávali v teréne, avšak súčasná situácia si vyžiadala rýchle prispôsobenie sa internetovému svetu. V jednotlivých krajoch začali spoločne s Detskou organizáciou Fénix organizovať webináre, ktoré si v pilotnej fáze v pohodlí domova vypočulo viac ako 200 detí z Trebišova, Sládkovičova, Námestova, Košíc, Levíc, Handlovej, Prešova či Rožňavy. A rok 2021 pokračuje v nastavenom trende, nakoľko má o tieto on-line aktivity záujem značný počet škôl. Podľa projektovej manažérky DO Fénix Kataríny Kepenešovej, v tíme vnímajú potrebu poskytovania potrebných informácií a príležitostí: „Spolupráca s MV SR, konkrétne s odborom prevencie kriminality, umožnila mladým ľuďom získať praktické informácie a vytvoriť priestor na diskusiu v priateľskom prostredí. V tomto období boli témy webinárov viac ako prínosné. Deti, študenti aj pracovníci s mládežou ich hodnotili ako atraktívne, pútavé a presne prispôsobené. Dúfame, že spolupráca bude možná i v budúcnosti.“

Dôležitý bol výber lektorov, ktorí musia svojím prejavom zaujať aj malých poslucháčov. Tejto úlohy sa zhostili skutoční odborníci, ktorí prednášali na témy:                              

» Internetová bezpečnosť (Jozef Halcin, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR);    

» Nenávistné prejavy na internete (Andrea Cox a Natália Babicová, OZ digiQ); 

» Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie a falošné správy (Kristína Blažeková a Dominik Porvažník, OZ Zvol si info).

Foto: Lektor J. Halcin pri jednom z webinárov

„Keď DO Fénix prišla s ponukou webinárov, naša škola neváhala a okamžite sa zapojila. Témy korešpondujú s cieľmi ochrany a prevencie žiakov pred sociálno-patologickými javmi na internete a kyberšikanovaním a v momentálnej situácii je pre nás spolupráca s rezortom vnútra a odborníkmi veľmi nápomocná. Aktivitu sme flexibilne zaradili do projektu primárnej prevencie. Cieľom akcie nebola len príprava žiakov na dištančné vyučovanie, ale v prvom rade ich oboznámenie sa s rizikami,“ vysvetľuje koordinátorka prevencie drogových závislostí a kriminality zo ZŠ Postupimská 37 v Košiciach Janette Šalachová.

Besedu na tému „Internetová bezpečnosť“ absolvovali napríklad študenti Gymnázia Komenského 32 v Trebišove. Podľa profesora Miroslava Telepovského hodnotila mládež prednášku pozitívne: „Aj keď majú 15 rokov a o prípadoch internetového vydierania už počuli, ostali nemilo prekvapení, ako ľahko sa môžu dostať do podobných problémov. Mladí ľudia sa často prezentujú na rôznych stránkach, nadväzujú kontakty a veľmi si neuvedomujú, aké nebezpečenstvo im môže hroziť, ak si nedajú pozor. Táto forma prevencie je vítaná a budeme radi, ak sa v budúcnosti uskutoční aj v reálnom živote. Radi by sme si niečo vypočuli o hoaxoch, internetových podvodoch a iných hrozbách, ktoré striehnu nielen na mládež, ale aj na dospelých,“ hovorí pedagóg.

Iniciatívu oceňujú aj samotní prednášajúci: „Umožňuje nám dostať sa s vysoko aktuálnou témou do škôl a sprostredkovať naše vedomosti tam, kde na to počas nabitého rozvrhu a bežného vyučovania často nie je priestor. Na základe doterajších skúseností môžeme konštatovať, že sme sa stretli prevažne len s pozitívnou spätnou väzbou nielen od študentov, ale aj od vyučujúcich. Negatívom je snáď len to, že jedna vyučovacia hodina nedáva až taký veľký priestor hovoriť o viacerých témach do hĺbky, hoci účastníci by o to mali záujem,“ vyjadril sa lektor Dominik Porvažník, ktorý v minulosti pôsobil ako mládežnícky delegát pri OSN.

V súčasnosti je spustená druhá fáza webinárov a počas januára sa lektori a pracovníci IK stretli on-line s ďalšími skupinami tried. Pre prípad záujmu o jednu z uvedených prednášok kontaktujte e-mail: pomocobetiam@minv.sk alebo konkrétnu krajskú IK TU.

„Deti a mládež vnímam ako jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva nielen vo fyzickom svete, ale aj v tom virtuálnom. Za kľúčovú a účinnú ochranu detí a mládeže považujem ich vybavenie dostatočnými informáciami. Je dôležité, aby sa vedeli v on-line priestore o seba postarať, nedali sa šikanovať a zastrašovať. Musia poznať riziká používania internetu,“ zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec.

Popri vyššie uvedených webinároch zároveň prebehli aj on-line prednášky na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ a „Internetová bezpečnosť detí a mládeže“ pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. „Z vedenia organizácie je cítiť veľký záujem o zverencov. Po intenzívnej komunikácii sme pripravili webinár a pripojili sa naň centrá naprieč celým Slovenskom. Počas spontánnej a príjemnej diskusie sa na záver ukázalo, že pokiaľ ide o témy používania moderných technológií a ich bezpečného používania, môžu deti svojich učiteľov veľa naučiť,“ uzatvára lektorka Andrea Cox.