Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality bezpečná komunita domáce násilie pomoc obetiam
Súvisiace články
Domáce násilie v čase pandémie COVID-19
Domáce násilie je skryté preto, lebo obete sú pod stálou kontrolou násilníckej osoby. Niekedy telefonujú na linky oveľa menej ako v normálnych časoch alebo netelefonujú vôbec.
S akými problémami vyhľadáva verejnosť pomoc informačných kancelárií pre obete trestných činov?
Čo zahŕňajú služby informačných kancelárií? Kto sú obete, aké majú problémy a čo im vieme ponúknuť? Prinášame niekoľko prípadov – ako inšpiráciu.

Písmo: A-| A+

Informačné kancelárie pre obete trestných činov zaznamenali v lete nárast počtu klientov
10. Sep 2020 o 12:00

Väčšina klientov v letnom období bola obeťou domáceho násilia. Mnohí z nich využili aj možnosť obrátiť sa na kanceláriu formou online poradne, e-mailom či telefonátu.

Informačné kancelárie pre obete trestných činov zaznamenali v lete nárast počtu klientov

Ministerstvo vnútra SR zaznamenalo v lete zvýšený nárast počtu občanov, ktorí vyhľadávali pomoc v informačných kanceláriách pre obete trestných činov. Dialo sa tak v čase po uvoľnení karanténnych obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19. Najviac klientov vyhľadalo informačnú kanceláriu v Bratislave.

Celkovo sa na informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) doposiaľ obrátilo 563 klientov vo veku od 12 do 94 rokov (k dátumu 10.9.2020). Z uvedeného počtu šlo o 31 % mužov a 69 % žien. Väčšina klientov v letnom období bola obeťou domáceho násilia. Mnohí z nich využili aj možnosť obrátiť sa na IK formou online poradne alebo e-mailom či prostredníctvom telefonátu.

Informačné kancelárie pre obete trestných činov, tzv. kontaktné body v klientskych centrách v každom kraji Slovenska, sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže. Ich hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora. Približne 1/3 klientov (mladších ako 65 rokov) na IK tvorili žiadatelia pomoci alebo rodinní príslušníci, ktorí prišli v záujme pomoci pre obete trestných činov. Pozornosť sa venovala najmä jednej z najzraniteľnejších cieľových skupín – seniorom, ktorí tvorili 40 % klientov z celkového počtu. 

Informačné kancelárie pre obete trestných činov riešia celú škálu rôznorodej trestnej činnosti. Na ich služby sa obracajú obete majetkovej a ekonomickej kriminality, ale aj násilných trestných činov.

Čo sa týka letných mesiacov (obdobie od júna do augusta 2020), po skončení karanténnych obmedzení (jún 2020) evidujeme výrazný nárast počtu klientov na IK – 49 klientov mesačne. Približne polovica klientov, ktorí sa na informačné kancelárie obrátili (v období jún až august 2020), boli seniori. Najčastejšie išlo o násilné trestné činy.

Obetiam trestných činov je na kancelárii k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k základným informáciám, tiež v prípade potreby sprostredkujú sociálne, psychologické poradenstvo a právne usmernenie a podporu. Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi. Cieľom je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach.

Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" je podporený z Európskeho sociálneho fondu.