Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior prevencia kriminality bezpečná komunita domáce násilie pomoc obetiam
Súvisiace články
Európske krajiny: Ako predchádzajú trestnej činnosti počas krízovej situácie?
Požiadali sme členské krajiny o informácie, ako počas vírusu COVID-19 bojujú s trestnou činnosťou.
Českí kolegovia a prevencia kriminality počas pandémie
Aké aktivity a opatrenia aplikovali českí susedia v boji proti koronavírusu z hľadiska znižovania trestnej činnosti?
Pomoc obetiam trestných činov: Výmena skúseností s českými partnermi
11. Feb 2020 o 16:00

Českí kolegovia poskytli slovenským partnerom cenné informácie z ich domáceho prostredia a veríme, že prínosné boli aj informácie z opačnej strany.

Pomoc obetiam trestných činov: Výmena skúseností s českými partnermi

Účelom februárovej služobnej cesty zástupcov odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR bola výmena skúseností so zahraničnými partnermi a neziskovými organizáciami v oblasti zabezpečovania a poskytovania pomoci obetiam trestných činov a získanie užitočných podnetov pre ich zapracovanie do Pomoci obetiam. Zároveň načreli do tém ako sú domáce násilie či prevádzkovanie krízovej telefónnej linky pre ohrozené cieľové skupiny.

Ako prvé bolo na programe stretnutie s Michalom Barboříkom, riaditeľom odboru prevencie kriminality sekcie vnútornej bezpečnosti a policajného vzdelávania Ministerstva vnútra ČR a ďalšími zástupcami z rezortov vnútra a spravodlivosti či Probačnej a mediačnej služby ČR. Zámerom bola komparácia legislatívnych opatrení oboch krajín v oblasti zabezpečenia pomoci obetiam trestných činov, výmena a zdieľanie skúseností ohľadom dobrej praxe, oboznámenie sa s projektom „Proč zrovna já? II“, ktorý realizuje práve Probační a mediační služba ČR a ktorý predstavuje ekvivalent k projektu Pomoc obetiam.

Nasledovalo stretnutie s Janom LormanomJaroslavom Lormanom, zástupcami OZ Život90, ktoré okrem iného poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia z radov seniorov a prevádzkuje krízovú telefonickú linku dôvery. Poznatky nadobudnuté na rokovaní budú aplikované v domácich podmienkach s cieľom rozvoja služieb poskytovaných v rámci Pomoci obetiam pri cieľovej skupine seniori.

Foto: Stretnutie so zástupcami OZ Život90

Slovenskú delegáciu ďalej privítala prezidentka spolku Biely kruh bezpečia Petra Vitoušová spolu s ostatnými zástupcami uvedenej organizácie, ktorá poskytuje pomoc obetiam kriminality a domáceho násilia. Predmetom stretnutia bola prevádzka harmonizujúcej služby sociálneho významu a Bezplatnej nonstop linky 116 006. Pracovné stretnutie vyústilo do dohody o nadviazaní vzájomnej spolupráce s cieľom skvalitnenia služieb poskytovaných v rámci Pomoci obetiam s predpokladom trvalej udržateľnosti. Ďalšia komunikácia by mohla priniesť relevantné výsledky predovšetkým v oblasti ďalšieho vzdelávania a zlepšovania odborných poznatkov pracovníkov.

Foto: Stretnutie so zástupcami združenia Biely kruh bezpečia

Českí kolegovia poskytli slovenským partnerom cenné informácie z ich domáceho prostredia a veríme, že rovnako prínosné boli aj informácie z opačnej strany.


Titulná foto: slovenská delegácia zložená zo zástupcov odboru prevencie kriminality a externých odborníkov projektu Pomoc obetiam

chatIcon