Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola bezpečne online prevencia kriminality deti a mládež bezpečná komunita
Súvisiace články
Deti, mládež a bezpečnejší internet
V uplynulom roku dostalo 22 % detí aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom, 21 % detí bolo vystavených seba poškodzujúcemu a 10 % samovražednému obsahu.
Ako byť v bezpečí na sociálnych sieťach?
Možno patríte k rodičom, ktorí ostali doma pri deťoch, a preto je vhodný čas zamerať sa na aktivitu detí na sociálnych sieťach a preveriť ich bezpečnosť.

Písmo: A-| A+

Pandémia COVID-19: Rady k online bezpečnosti pre rodičov
02. Jun 2020 o 15:00

Existuje množstvo zaujímavých spôsobov, ako môžu deti využiť elektronické zariadenia na učenie a hry, netreba však zabúdať na fakt, že byť online so sebou prináša aj riziká.

Pandémia COVID-19: Rady k online bezpečnosti pre rodičov

Pri vyhľadávaní príkladov európskej dobrej praxe v téme COVID-19 sme na dostupných informačných kanáloch európskeho orgánu presadzovania práva EUROPOL natrafili na materiál obsahujúci rady k online bezpečnosti pre rodičov. Nakoľko pandémia rôznymi spôsobmi zasiahla takmer celý svet, kontaktovali sme eSafety - austrálskych tvorcov tohto dokumentu so žiadosťou o možnosť preložiť obsah do slovenčiny. Úspešne.

Skupina eSafety (pôsobiaca ako štátna inštitúcia) poskytuje širokú škálu online bezpečnostných programov a pomáha Austrálčanom, ktorí zažívajú šikanovanie alebo online zneužívanie, pri podnikaní rôznych krokov alebo podávaní sťažností na ich ochranu. Ich cieľovými skupinami sú deti, mladí ľudia, rodičia, ženy a seniori.

Po vypuknutí krízy, ktorú spôsobila pandémia vírusu COVID-19, vytvorili online brožúru a šesť rád rodičovstva vo viacerých jazykoch. V súčasnosti je k dispozícii aj slovenská verzia brožúry, ktorá obsahuje tuzemské hyperlinky a kontakty.

Foto: Jedna zo šiestich rád k online bezpečnosti

Globálny vplyv vírusu znamená, že mládež trávi viac času doma, teda aj viac času na internete. Existuje množstvo zaujímavých spôsobov, ako môžu deti využiť elektronické zariadenia na učenie a hry, netreba však zabúdať na fakt, že byť online so sebou prináša aj riziká. Ako rodičia máte najlepšiu príležitosť podporiť a usmerniť svoje deti tak, aby sa vyhýbali online rizikám a boli na internete v bezpečí. Jednotlivé štáty a internetové spoločnosti taktiež majú svoju úlohu v tom, aby bol svet na internete bezpečnejším miestom.

Tento návod obsahuje niektoré hlavné problémy spojené s online bezpečnosťou pre deti a mládež a zahŕňa množstvo praktických tipov a rád ako tieto problémy riešiť. Týka sa bežných otázok online bezpečnosti, napríklad využitia času stráveného online, používania rodičovskej kontroly a predchádzania problémom, ako je kyberšikanovanie, nevhodný obsah, odosielanie obnažených fotografií a kontakt s cudzími ľuďmi, a reakcií na ne.

Našou snahou je aj prostredníctvom tejto brožúry nadviazať na tému online bezpečnosti, ktorú sme začali hlasovaním o témach, ktoré najviac zaujímajú verejnosť. 

Zdroj titulnej fotografie: eSafety

chatIcon