Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt beseda obete trestných činov Banská Bystrica
Súvisiace články
Prevencia kriminality v marginalizovaných rómskych komunitách
Cieľom stretnutia bola výmena informácií, poukázanie na problémy a návrh konkrétnych opatrení na elimináciu problémov.
Multidisciplinárna spolupráca v prevencii kriminality
29. Oct 2018 o 16:00

Približne 71 percent žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ na Slovensku zažilo násilie a každá piata žena je obeťou domáceho násilia.

Multidisciplinárna spolupráca v prevencii kriminality

Odborná diskusia v Banskej Bystrici opäť poukázala na nevyhnutnosť multidisciplinárnej spolupráce a poskytovanie pomoci pre obete. Akciu zorganizovala nezisková organizácia Centrum Slniečko v Nitre a za odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR sa na nej zúčastnili Elena Buksová a Monika Cibuľová.

Štatistky uvedené v diskusii poukazujú na závažnosť problému detských obetí. Približne 71 percent žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl na Slovensku zažilo násilie (z toho viac ako päťdesiat percent bolo psychické násilie) a každá piata žena je obeťou domáceho násilia.

Plánované aj v ďalších mestách

V závere diskusie bolo poukázané na nedostatočnú prácu s obeťami domáceho násilia a nedostatočnú multidisciplinárnu spoluprácu rôznych participujúcich subjektov a odborníkov (školy a školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, polícia, sociálni pracovníci, psychológovia ai.). Odborné diskusie budú pokračovať aj v ďalších krajských mestách.

slniečko

Aj z takýchto diskusií vyplýva, že Národný projekt Ministerstva vnútra SR s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ realizovaný odborom prevencie kriminality má veľký význam. Projektové kolegyne ho prítomným na besede spoločne predstavili a vysvetlili, komu presne je určený. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

chatIcon