Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior bezpečná škola prevencia kriminality obchodovanie s ľuďmi bezpečná komunita
Súvisiace články
Hľadáte pomoc v Prešovskom kraji? Navštívte našu kanceláriu
V mesiaci január sme v rámci Prešovského kraja zorganizovali päť preventívnych aktivít, na ktorých sa spolu zúčastnilo 91 seniorov.
Stretávame sa s deťmi na košických školách - pozor na brigády
V januári pracovníci košickej Informačnej kancelárie pre obete trestných činov navštívili SOŠ ekonomickú v Spišskej N/V. Tu zrealizovali besedy pre 56 študentov.
Študentom a seniorom pomáhame a radíme aj v Trnavskom kraji
Na januárových preventívnych aktivitách v Trnavskom kraji sa zúčastnilo viac ako dvesto študentov a seniorov.
V januári sme sa v Bratislavskom kraji rozprávali s 233 študentmi
Pracovníci Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Bratislava postupne navštívili dve gymnáziá, konzervatórium a základnú školu.
V Nitrianskom kraji pokračujeme so stretnutiami so seniormi
O projekte Pomoc obetiam a rizikách spojených s činnosťou podvodníkov, ktorí cielene vyhľadávajú práve starších občanov, si vypočulo takmer 80 seniorov.

Písmo: A-| A+

Pomoc seniorom a študentom pokračuje aj v Žilinskom kraji
17. Feb 2020 o 16:00

Pri besedách využívame vlastné skúsenosti z oblasti prevencie kriminality, ale spolupracujeme aj s lektormi, ktorí sú v danej problematike expertmi.

Pomoc seniorom a študentom pokračuje aj v Žilinskom kraji

Pomoc obetiam sa každý mesiac svojimi preventívnymi aktivitami zameriava na seniorov a študentov základných a stredných škôl. Pri besedách využívame vlastné skúsenosti a vedomosti z oblasti prevencie kriminality, ale spolupracujeme aj s lektormi, ktorí sú v danej problematike expertmi, prípadne boli v minulosti príslušníkmi Policajného zboru SR, kde sa stretli s podvodmi týkajúcimi sa seniorov.

PREVENCIA PRE 180 SENIOROV V KRAJI

V januári sme prvú besedu uskutočnili v Kultúrnom dome Sučany, kde sa žilinská koordinátorka na regionálnej úrovni Veronika Kozárcová zamerala na vysvetlenie Desatora bezpečného seniora prítomným zo Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sučany.

Spolupráca s Centrom sociálnych služieb Studienka v obci Novoť priniesla preventívnu aktivitu aj pre miestnych seniorov, na ktorej sa okrem asistentky koordinátorky Kataríny Kvašňovskej zúčastnil aj preventista z OR PZ Dolný Kubín Tibor Šándor. Prítomným seniorom odovzdali množstvo rád a odporúčaní ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov, ako dbať na svoju bezpečnosť, ako sa správať na verejnosti a ako ochraňovať seba a svoj majetok.   

Okrem informovania o problematike okrádania a podvodov na tejto cieľovej skupine, premietame seniorom na preventívnych aktivitách aj krátke filmy z projektu „Desatoro bezpečného seniora“, ktoré sú zamerané na najpoužívanejšie praktiky podvodníkov a zlodejov. Všetky videá Desatora môžete nájsť na YouTube kanále Prevencia kriminality.

ZAMERIAVAME SA AJ NA PREVENCIU OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Národný projekt je od novembra minulého roka zameraný aj na obete obchodovania s ľuďmi, preto sme v rámci Žilinského kraja nezabudli ani na študentov, ktorí tvoria najohrozenejšiu skupinu v rámci obchodovania s ľuďmi, obzvlášť čo sa týka brigád v zahraničí.

Na Cirkevnom gymnáziu Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne sme vďaka pozvaniu školskej preventistky a riaditeľa školy zorganizovali besedu pre študentov 4. ročníka. Počas prednášky bola študentom vysvetlená téma obchodovania s ľuďmi, čo je to, ktoré znaky obsahuje, hlavné indikátory, že som sa stal obeťou obchodovania s ľuďmi a pod. Ponúkli sme im opis priamych prípadov z regiónu Orava, vysvetlili postup, ako sa najčastejšie môžu stať obeťou, a to aj na Slovensku. Informovali sme ich, ako sa môžu chrániť, na čo si majú dávať pozor. Informácie sme spoločne so študentmi rozobrali po pozretí vlogu YouTubera Matúša, kde im na fiktívnom príbehu bolo priblížené ako obchodovanie s ľuďmi prebieha, že vždy musia byť obozretní a nemajú sa dať nalákať na super zárobky. Taktiež sme im ponúkli aplikáciu „Anjeli strážni“, priblížili princíp na akom pracuje a zopakovali si kontakt na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.