Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality YouTube kanál videá
Prevencia kriminality má od januára vlastný YouTube kanál
01. Jan 2020 o 17:00

Ako sa hovorí, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Sledovatelia aj návštevníci kanálu si môžu vyhľadať to, čo ich v prevencii kriminality konkrétne zaujíma.

Prevencia kriminality má od januára vlastný YouTube kanál

S príchodom roka 2020 sme sa rozhodli posilniť význam prevencie kriminality aj prostredníctvom vizuálneho „pomocníka“ – YouTube kanálu. Ako sa hovorí, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Sledovatelia aj návštevníci stránky si tak môžu vyhľadať to, čo ich v prevencii kriminality konkrétne zaujíma, prípadne zdieľať videá vo svojom profesionálnom či bežnom živote.

Za roky existencie odboru prevencie kriminality (OPK) kancelárie ministra vnútra SR sme nazhromaždili rôzne druhy nahrávok a videí, ktoré svojou nadčasovosťou nestrácajú na aktuálnosti ani dnes. Cieľom je, aby si tu každý človek dokázal nájsť to, čo hľadá. Stránka je rozdelená do piatich hlavných kategórií, ktoré sa venujú okruhom prevencie kriminality – Prevencia pre seniorov, Prevencia pre deti, Prevencia pred extrémizmom, Prevencia obchodovania s ľuďmiPrevencia na internete. Samostatne sú tu tiež uvedené dlhšie seriály s viacerými dielmi. Postupne budeme pridávať všetko, čo nám pribudne, čo sa v priebehu roka vytvorí a čo budeme považovať za užitočné zdieľať s ostatnými.

OPK plní funkciu sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorá každoročne schvaľuje dotácie na projekty v tejto oblasti. Z podporených projektov vzišli mnohé nahrávky/videá, ktoré sa dajú využiť ako príklad dobrej praxe alebo ako učebná či výchovná pomôcka. Mohli ste ich vidieť buď v televízii alebo počas besied či iných aktivít podporených organizácií. YouTube kanál Prevencia kriminality ich odteraz zhromažďuje na jednom mieste, aby boli využiteľné pre všetkých. O ďalších novinkách, ktoré s kanálom plánujeme, vás budeme čoskoro informovať.

chatIcon