Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality deti a mládež policajné prezídium pomoc obetiam
Súvisiace články
Rezort vnútra pripravuje opatrenia pre dôslednejší boj proti domácemu násiliu
Ministerstvo i polícia chcú včas identifikovať prípady týrania a dotknuté osoby ochrániť. Prípady týrania sa budú sledovať a bude daná tzv. správová povinnosť.
Bezpečnostné zložky budú venovať zvýšenú pozornosť prípadom úmrtí detí v zdravotníckych zariadeniach
09. Oct 2019 o 09:00

Všetky skúsenosti a pochybenia budú zapracované do internej metodiky vyšetrovania prípadov trestnej činnosti súvisiacej so zanedbaním zdravotnej starostlivosti.

Bezpečnostné zložky budú venovať zvýšenú pozornosť prípadom úmrtí detí v zdravotníckych zariadeniach

Ministerstvo vnútra SR a Policajný zbor SR budú venovať zvýšenú pozornosť prípadom smrti detí v zdravotníckych zariadeniach. „Každý vypočutý príbeh je výpoveďou obrovskej straty a ľudskej tragédie. Nikomu z nás nie sú rodiny, ktoré stratili dieťa v zdravotníckom zariadení, ľahostajné. Polícia im v ich boji pomôže tým, že preverí každý jeden prípad. V rámci našich kompetencií urobíme všetko pre to, aby ďalšie vyšetrovanie viedlo k odhaleniu vinníkov," povedala ministerka vnútra Denisa Saková.    

O výsledkoch analýzy vyšetrovania a spisov jednotlivých prípadov detí, ktoré zomreli v zdravotníckych zariadeniach, budú príbuzní informovaní. V prípade zistenia pochybení bude zjednaná náprava a nadriadení príjmu opatrenia. Všetky tieto skúsenosti však budú zapracované do internej metodiky vyšetrovania prípadov trestnej činnosti súvisiacej so zanedbaním zdravotnej starostlivosti. „Ide o odbornú, ale i citlivú problematiku, ktorá si zaslúži zvýšenú pozornosť zo strany polície. Preto zvážime vytvorenie tabuľkových miest špecialistov na vyšetrovanie úmrtí v zdravotníckych zariadeniach na úrovni krajov," uviedla I. viceprezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová

Situácia v oblasti práv obetí sa výrazne zlepšila. Novelizáciou zákona o obetiach trestných činov a Trestného poriadku s účinnosťou od januára 2020 bola rozšírená kategória obetí o rodinného príslušníka. Táto zmena sa pretaví do práv, ktoré priznáva obetiam Trestný poriadok, ale aj zákon o obetiach trestných činov, keďže pod týmto pojmom sa myslí  aj manžel obete, príbuzní v priamom rade, súrodenec, osoba závislá od obete a osoba, ktorá žije s obeťou v spoločnej domácnosti. 

Foto: zľava J. Maškarová a D. Saková

„Vedenie polície si uvedomuje význam prvého kontaktu oznamovateľa trestnej činnosti s políciou. Skúsenosti z výkonu služby pretavujeme do osnov policajného školstva a v intenciách ďalšieho vzdelávania organizujeme školenia pre prácu s obzvlášť zraniteľnými osobami. Do dnešného dňa bolo preškolených už dvetisíc policajtov prvého kontaktu," podčiarkla ministerka vnútra. Aby obete nemuseli čeliť v trestnom konaní sekundárnej traumatizácii, a to napr. stretnutím s podozrivou osobou, ministerstvo vnútra zriaďuje špeciálne výsluchové miestnosti. „V nich vieme počas úkonu oddeliť obeť od ostatných účastníkov konania. Zatiaľ je jedna takáto výsluchová miestnosť vybudovaná na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a prioritne slúži pre potreby vzdelávania. Do roku 2021 by malo byť vybudovaných ďalších štrnásť výsluchových miestností v rámci celého Slovenska,“ dodala D. Saková.  

Ministerstvo vnútra nezabúda ani na prvotnú pomoc obetiam trestných činov. Vo všetkých ôsmich krajoch v rámci klientských centier sú odborom prevencie kriminality zriadené Informačné kancelárie pre obete, kde poskytujeme pomoc obetiam najmä v prvom kontakte s políciou a vyšetrovateľmi. Taktiež ponúkame sprostredkovanie pomoci prostredníctvom psychologického a sociálneho poradenstva či právneho usmernenia a podpory.

Foto: Budova Klientskeho centra Trenčín, v ktorej sídli jeden z ôsmich kontaktných bodov na Slovensku.