Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
obete trestných činov prevencia kriminality vzdelávanie domáce násilie
Súvisiace články
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu v Banskej Bystrici
Prednášku ako lektori viedli riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin a národná odborníčka za oblasť psychológie Zuzana Porubčanová.
O pomoci obetiam na druhom projektovom vzdelávaní
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu – vzdelávanie trénerov sa konalo v Stredisku Smrekovec na Donovaloch. Zároveň tu prebehla aj celonárodná porada.
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch
Cieľom tentoraz bolo zvýšenie informovanosti o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a schopnosti poskytovania relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.

Písmo: A-| A+

Adekvátna príprava lektorov a reálne prípady z praxe pozdvihli úroveň vzdelávaní na vyšší level
04. Oct 2019 o 14:00

Vzdelávania príslušníkov PZ sú zamerané na zdokonalenie a prehĺbenie teoretických vedomostí dôležitých pri identifikácii potrieb obetí trestných činov.

Adekvátna príprava lektorov a reálne prípady z praxe pozdvihli úroveň vzdelávaní na vyšší level

V dňoch 1. až 3. októbra 2019 bolo v rámci Pomoci obetiam na Okresnom úrade v Banskej Bystrici spustené prvé Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru (PZ) zamerané na zdokonalenie a prehĺbenie teoretických vedomostí dôležitých pri identifikácii potrieb obetí trestných činov a poskytovaní prvotných informácií obetiam.

Školenia sú určené policajtom základných útvarov PZ a referentom pre príjem linky tiesňového volania operačných stredísk operačných odborov KR PZ, príslušníkom odboru poriadkovej polície a ďalším. Lektormi školení sú zamestnanci odboru prevencie kriminality (OPK) kancelárie ministra vnútra SR, odborníci v oblasti boja proti extrémizmu, obchodovania s ľuďmi, pomoci seniorom a osobám zažívajúcim domáce násilie, t. j. potenciálnym obetiam a obetiam trestných činov, a príslušníci PZ.

Prvé vzdelávanie otvorila garantka vzdelávania Elena Buksová. Po nej vystúpil riaditeľ OPK a garant Národného projektu Jozef Halcin, ktorý prítomným podal základné informácie o projekte, činnosti kontaktných bodov (informačných kancelárií), preventívnych aktivitách a v neposlednom rade o štatistických údajoch k páchaniu trestnej činnosti súvisiacej s cieľovými skupinami, ktorým je pomoc poskytovaná.

Po predstavení projektu rozdelili lektorky vzdelávania Tatiana Brnová (riaditeľka OZ Žena v tiesni) a Slávka Karkošková (docentka v odbore sociálna práca) účastníkov do dvoch skupín - pre lepšiu komunikáciu a interakciu a na praktické vysvetlenie teoretických poznatkov využili aj hru. Po nich sa slova ujali lektori Michal MalicherMartin Lunter (obaja z odboru poriadkovej polície P PZ), ktorí priblížili základné postupy pri práci s obeťou a potenciálnou obeťou trestného činu. K tejto téme prebehla zo strany účastníkov búrlivá diskusia. Po tomto tematickom celku nasledovala téma k obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov a prístupu k nim prednášaná lektorom Marekom Píšom (odbor vyšetrovania úradu kriminálnej polície).

Foto: T. Brnová počas prednášky v B. Bystrici

Druhý deň zahájili lektori Marica PirošíkováRóbert Dobrovodský (sekcia legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR), ktorí informovali o činnosti orgánov ochrany práva v SR a najzraniteľnejších poškodených z hľadiska judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). M. Pirošíková sa podelila o cenné skúsenosti a príklady z praxe ako zástupkyňa SR pred ESĽP. V prednáške ďalej s interaktívnymi videami pokračovali Mariana Kováčová (riaditeľka NO Centrum Slniečko) a Jaroslav Lukáč (Centrum Slniečko), ktoré neskôr v skupinách analyzovali.

Tretí deň začal prednáškou českej lektorky Martiny Petrovičovej (P PZ ČR), ktorá na konkrétnych prípadoch a videách ukázala, ako funguje práca s obeťami v Českej republike. Posledným tematickým celkom bola identifikácia potrieb obetí domáceho násilia, výcvik odhadu rizika a príklady dobrej praxe s obeťami na Slovensku pod vedením lektorky Barbory Burajovej (vedúca Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie).

Školenie pozitívne hodnotil aj jeden z banskobystrických absolventov, ktorý sa vyjadril k tematickej časti lektora R. Dobrovodského: „Obsahovo veľmi dobre pripravené, s reálnymi a zaujímavými príkladmi. Doposiaľ nikde neboli tak pekne vysvetlené a znázornené vykázanie z obydlia a možnosti pomoci obetiam. Ľudí treba školiť, dostať to do povedomia a nebáť sa využívať oprávnenia v praxi.“ 

V poradí druhé policajné vzdelávanie sa uskutočnilo v dňoch 8. až 10. októbra 2019 v priestoroch Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku. 

Foto: B. Burajová počas prednášky v Pezinku

Tretie policajné vzdelávanie hostila Stredná odborná škola Policajného zboru v Košiciach (15. - 17. októbra 2019). Účastníkov privítal košický koordinátor na regionálnej úrovni František Puškár. Prednášky otvoril J. Halcin a po ňom pokračovali odborníci na jednotlivé témy.

Foto: J. Halcin počas prednášky v Košiciach

Druhá séria vzdelávania v meste Pezinok sa konala na rovnakom mieste v dňoch 22. až 24. októbra 2019 pod organizačnou taktovkou pracovníkov Kontaktného bodu Bratislava.

Foto: S. Karkošková počas druhého školenia v Pezinku

November odštartoval školenie na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Bratislave (5. až 7. 11. 2019), ktorá je zároveň aj štvrtým mestom, kde sa vzdelávania konajú. V polovici mesiaca sa uskutočnilo už tretie vzdelávanie v meste Pezinok (12. až 14. 11. 2019) a po ňom nasledovalo v poradí druhé policajné školenie na Okresnom úrade Banská Bystrica v dňoch 19. až 21. 11. 2019. Mesiac ukončila druhá séria školení (26. až 28. 11. 2019) na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Košiciach.

Foto: R. Dobrovodský počas prednášky v Bratislave 

Foto: Tretie vzdelávanie policajtov v Pezinku

Foto: Jedno z cvičení na druhom vzdelávaní policajtov v B. Bystrici

Foto: Druhé vzdelávanie policajtov v Košiciach

Posledné (tretie) banskobystrické Vzdelávanie príslušníkov PZ sa už tradične uskutočnilo v zasadacej miestnosti Okresného úradu B. Bystrica v dňoch 2. až 4. decembra 2019. Toto školenie bolo "okorenené" tým, že sa na úrade konal aj Deň otvorených dverí na Informačnej kancelárii pre obete trestných činov B. Bystrica, ktorý spolu so vzdelávaním organizačne pripravila koordinátorka M. Cibuľová spolu s asistentkami Veronikou Polákovou a Danielou Puhallovou.

Záverečným vzdelávaním bolo školenie v dňoch 10. až 12. 12. 2019 na Strednej odbornej škole Policajného zboru Bratislava.

Foto: Tretie vzdelávanie policajtov v B. Bystrici

Na záver dostali všetci účastníci osvedčenia o absolvovaní vzdelávania. Metodičkou a zapisovateľkou školení bola Lucia Kendrová. Dané vzdelávanie prebehlo v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR a príslušnými policajnými útvarmi.