Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
obete trestných činov prevencia kriminality vzdelávanie domáce násilie
Súvisiace články
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu v Banskej Bystrici
Prednášku ako lektori viedli riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin a národná odborníčka za oblasť psychológie Zuzana Porubčanová.
O pomoci obetiam na druhom projektovom vzdelávaní
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu – vzdelávanie trénerov sa konalo v Stredisku Smrekovec na Donovaloch. Zároveň tu prebehla aj celonárodná porada.
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch
Cieľom tentoraz bolo zvýšenie informovanosti o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a schopnosti poskytovania relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.
Adekvátna príprava lektorov a reálne prípady z praxe pozdvihli úroveň vzdelávaní na vyšší level
04. Oct 2019 o 14:00

Vzdelávania príslušníkov PZ sú zamerané na zdokonalenie a prehĺbenie teoretických vedomostí dôležitých pri identifikácii potrieb obetí trestných činov.

Adekvátna príprava lektorov a reálne prípady z praxe pozdvihli úroveň vzdelávaní na vyšší level

V dňoch 1. až 3. októbra 2019 bolo v rámci Pomoci obetiam na Okresnom úrade v Banskej Bystrici spustené prvé Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru (PZ) zamerané na zdokonalenie a prehĺbenie teoretických vedomostí dôležitých pri identifikácii potrieb obetí trestných činov a poskytovaní prvotných informácií obetiam.

Školenia sú určené policajtom základných útvarov PZ a referentom pre príjem linky tiesňového volania operačných stredísk operačných odborov KR PZ, príslušníkom odboru poriadkovej polície a ďalším. Lektormi školení sú zamestnanci odboru prevencie kriminality (OPK) kancelárie ministra vnútra SR, odborníci v oblasti boja proti extrémizmu, obchodovania s ľuďmi, pomoci seniorom a osobám zažívajúcim domáce násilie, t. j. potenciálnym obetiam a obetiam trestných činov, a príslušníci PZ.

Prvé vzdelávanie otvorila garantka vzdelávania Elena Buksová. Po nej vystúpil riaditeľ OPK a garant Národného projektu Jozef Halcin, ktorý prítomným podal základné informácie o projekte, činnosti kontaktných bodov (informačných kancelárií), preventívnych aktivitách a v neposlednom rade o štatistických údajoch k páchaniu trestnej činnosti súvisiacej s cieľovými skupinami, ktorým je pomoc poskytovaná.

Po predstavení projektu rozdelili lektorky vzdelávania Tatiana Brnová (riaditeľka OZ Žena v tiesni) a Slávka Karkošková (docentka v odbore sociálna práca) účastníkov do dvoch skupín - pre lepšiu komunikáciu a interakciu a na praktické vysvetlenie teoretických poznatkov využili aj hru. Po nich sa slova ujali lektori Michal MalicherMartin Lunter (obaja z odboru poriadkovej polície P PZ), ktorí priblížili základné postupy pri práci s obeťou a potenciálnou obeťou trestného činu. K tejto téme prebehla zo strany účastníkov búrlivá diskusia. Po tomto tematickom celku nasledovala téma k obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov a prístupu k nim prednášaná lektorom Marekom Píšom (odbor vyšetrovania úradu kriminálnej polície).

Foto: T. Brnová počas prednášky v B. Bystrici

Druhý deň zahájili lektori Marica PirošíkováRóbert Dobrovodský (sekcia legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR), ktorí informovali o činnosti orgánov ochrany práva v SR a najzraniteľnejších poškodených z hľadiska judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). M. Pirošíková sa podelila o cenné skúsenosti a príklady z praxe ako zástupkyňa SR pred ESĽP. V prednáške ďalej s interaktívnymi videami pokračovali Mariana Kováčová (riaditeľka NO Centrum Slniečko) a Jaroslav Lukáč (Centrum Slniečko), ktoré neskôr v skupinách analyzovali.

Tretí deň začal prednáškou českej lektorky Martiny Petrovičovej (P PZ ČR), ktorá na konkrétnych prípadoch a videách ukázala, ako funguje práca s obeťami v Českej republike. Posledným tematickým celkom bola identifikácia potrieb obetí domáceho násilia, výcvik odhadu rizika a príklady dobrej praxe s obeťami na Slovensku pod vedením lektorky Barbory Burajovej (vedúca Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie).

Školenie pozitívne hodnotil aj jeden z banskobystrických absolventov, ktorý sa vyjadril k tematickej časti lektora R. Dobrovodského: „Obsahovo veľmi dobre pripravené, s reálnymi a zaujímavými príkladmi. Doposiaľ nikde neboli tak pekne vysvetlené a znázornené vykázanie z obydlia a možnosti pomoci obetiam. Ľudí treba školiť, dostať to do povedomia a nebáť sa využívať oprávnenia v praxi.“ 

V poradí druhé policajné vzdelávanie sa uskutočnilo v dňoch 8. až 10. októbra 2019 v priestoroch Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku. 

Foto: B. Burajová počas prednášky v Pezinku

Tretie policajné vzdelávanie hostila Stredná odborná škola Policajného zboru v Košiciach (15. - 17. októbra 2019). Účastníkov privítal košický koordinátor na regionálnej úrovni František Puškár. Prednášky otvoril J. Halcin a po ňom pokračovali odborníci na jednotlivé témy.

Foto: J. Halcin počas prednášky v Košiciach

Druhá séria vzdelávania v meste Pezinok sa konala na rovnakom mieste v dňoch 22. až 24. októbra 2019 pod organizačnou taktovkou pracovníkov Kontaktného bodu Bratislava.

Foto: S. Karkošková počas druhého školenia v Pezinku

November odštartoval školenie na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Bratislave (5. až 7. 11. 2019), ktorá je zároveň aj štvrtým mestom, kde sa vzdelávania konajú. V polovici mesiaca sa uskutočnilo už tretie vzdelávanie v meste Pezinok (12. až 14. 11. 2019) a po ňom nasledovalo v poradí druhé policajné školenie na Okresnom úrade Banská Bystrica v dňoch 19. až 21. 11. 2019. Mesiac ukončila druhá séria školení (26. až 28. 11. 2019) na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Košiciach.

Foto: R. Dobrovodský počas prednášky v Bratislave 

Foto: Tretie vzdelávanie policajtov v Pezinku

Foto: Jedno z cvičení na druhom vzdelávaní policajtov v B. Bystrici

Foto: Druhé vzdelávanie policajtov v Košiciach

Na záver dostali všetci účastníci osvedčenia o absolvovaní vzdelávania. Metodičkou a zapisovateľkou školení je Lucia Kendrová. Dané vzdelávanie prebieha v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR a príslušnými policajnými útvarmi.

Termíny nasledujúcich vzdelávaní:

2. až 4. 12. 2019 - Okresný úrad Banská Bystrica (III)

10. až 12. 12. 2019 - Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava (II)

Článok bol aktualizovaný dňa 2. 12. 2019.