Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
kampaň konferencia domáce násilie policajné prezídium
Rezort vnútra pripravuje opatrenia pre dôslednejší boj proti domácemu násiliu
21. Jun 2019 o 15:00

Ministerstvo i polícia chcú včas identifikovať prípady týrania a dotknuté osoby ochrániť. Prípady týrania sa budú sledovať a bude daná tzv. správová povinnosť.

Rezort vnútra pripravuje opatrenia pre dôslednejší boj proti domácemu násiliu

Ministerstvo vnútra SR spustilo kampaň s názvom Od zajtra. Venovaná je domácemu násiliu a reprezentuje ju hudobný klip speváčky Dary Rolins. Rezort zároveň pripravil balík opatrení, ktorými chce efektívnejšie a dôslednejšie bojovať proti týraniu v domácnostiach. Na tlačovej konferencii 20. júna 2019 o tom informovali ministerka vnútra Denisa Saková s viceprezidentkou Policajného zboru SR Janou Maškarovou. K tejto téme s nimi vystúpil aj riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Jozef Halcin.

Ministerstvo i polícia chcú včas identifikovať prípady týrania a dotknuté osoby ochrániť. "Vieme pomôcť tomu, kto nám problém nahlási a o koho probléme vieme," upozornila D. Saková. Policajná viceprezidentka spresnila, že cieľom kampane je identifikovať obeť domáceho násilia čo najskôr, aby nedochádzalo k dlhodobému týraniu. "Je dôležité, aby ľudia verili polícii a snažili sa ju kontaktovať čo najskôr," skonštatovala Jana Maškarová. V Policajnom zbore chcú zlepšiť prístup polície a zvýšiť profesionalitu policajtov prvého kontaktu. "Chceme, aby policajti, ktorí sú v uliciach a majú osobnú a miestnu znalosť, identifikovali obeť skôr - aby nedochádzalo k týraniu žien a detí," vysvetlila viceprezidentka. 

Príkazom policajného prezidenta budú podľa jej slov prípady týrania sledované a bude daná tzv. správová povinnosť, tak ako je to v prípade drogových či extrémistických trestných činov. Polícia tak chce dohliadnuť na to, aby boli tieto prípady čo najrýchlejšie zistené i vyšetrované. Pomôcť môžu aj špeciálne výsluchové miestnosti, kde budú môcť vyšetrovatelia od obetí v bezpečnom prostredí získať dôležité informácie o páchateľovi.

Rezort vnútra chce taktiež zlepšiť efektivitu spolupráce participujúcich subjektov. "Našim cieľom je, aby nebola včasne informovaná len obeť, že bol prepustený páchateľ z väzby či výkonu trestu odňatia slobody. Chceme, aby túto informáciu čo najrýchlejšie dostal príslušník prvého kontaktu, ktorý má zodpovednosť za oblasť, kde obeť býva a zbieral informácie, či môže dôjsť k ďalšiemu napádaniu," vysvetlila J. Maškarová s tým, že tak chcú zabrániť ďalšiemu násiliu.

Ministerstvo tiež plánuje presadiť zvýšenie dostupnosti štátnej podpory bývania pre obete domáceho násilia. Ministerka avizovala, že o tejto téme budú rokovať s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, do kompetencie ktorého patrí Štátny fond rozvoja bývania. "Tieto ženy majú mať uľahčený a zrýchlený postup a prístup k finančným prostriedkom, aby si v krátkej dobe vedeli zabezpečiť bývanie. Nechceme, aby tento zdroj financií pôsobil diskriminačne voči ostatným, ale chceme zrýchliť proces vybavovania žiadostí takýchto obetí trestných činov," objasnila D. Saková. 

Zvyšovaniu osvety obyvateľstva vo vzťahu nielen k domácemu násiliu sa venuje aj odbor prevencie kriminality: „Na jednej strane sú policajné zložky, ktoré predstavujú represiu a na druhej strane je prevencia, ktorou chceme predchádzať trestným činom a v prípade, že sa obetiam niečo stane, im aj vedieť fyzicky pomôcť – teda nielen podať trestné oznámenie, ale vysvetliť im aj ďalšie informácie,“ povedal J. Halcin. Práve preto bolo v rámci ministerstva zriadených osem kontaktných bodov vo všetkých krajských mestách, ktorých hlavnou úlohou je informovanie obetí a potenciálnych obetí trestných činov a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora. 

Foto: Zážitkový workshop k informovaniu o Národnom projekte a kontaktných bodoch pre obete a potenciálne obete trestných činov v Piešťanoch.

Ide o Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje práve odbor prevencie kriminality. Počas roka 2018 bolo zrealizovaných viac ako 490 preventívnych aktivít (besied, zážitkových workshopov) priamo v regiónoch, kde pracovníci projektu a lektori informujú cieľové skupiny o možnostiach pomoci, ako sa nestať obeťou trestného činu a o vzniku kontaktných bodov (Informačné kancelárie pre obete).

chatIcon