Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola beseda prevencia kriminality alkohol
Súvisiace články
A kedy ste naposledy pili vy?
Pitie alkoholu mladými dievčatami – stále tabuizovaná téma, o ktorej sa hovorí málo. Aj odborníci sa zhodujú na tom, že tínedžerky sa v pití alkoholu emancipovali a vyrovnali chlapcom.
Otvárajme témy, o ktorých sa bežne nerozpráva
Aktuálne prieskumy potvrdzujú, že potreba nadmerného pitia alkoholu narastá u stále mladších tínedžerov a výnimkou často nie sú ani deti vo veku od desať do jedenásť rokov.
Príjemná dvojhodinovka o častom pití alkoholu mladými dievčatami
S prednáškou o pití alkoholu mladistvými dievčatami sme sa zastavili na Gymnáziu na ul. L. Sáru v Bratislave. S triedou prvého ročníka sme strávili príjemný čas.
Dokument o rizikách pitia alkoholu tínedžermi ocenili aj samotní študenti
17. May 2019 o 11:00

Dokument si na regionálnej premiére pozrelo viac ako sto pozvaných hostí z radov odbornej verejnosti, ale aj tínedžerov zo škôl banskoštiavnického regiónu.

Dokument o rizikách pitia alkoholu tínedžermi ocenili aj samotní študenti

Dňa 16. mája 2019 sa v Banskej Štiavnici v kine Akademik uskutočnila regionálna prezentácia jedinečného výchovno-vzdelávacieho filmového projektu pre mládež vo veku od 13 do 17 rokov „Čo sme si to sme, vypime si? Dievčatá...“. Jedným z hlavných partnerov projektu je odbor prevencie kriminality, ktorý sa v roku 2018 už podieľal na distribúcii DVD do slovenských škôl a momentálne prebieha jej druhá časť.

Najdôležitejšou súčasťou podujatia konajúceho sa s podporou mesta a primátorky Nadeždy Babiakovej bola projekcia 30-minútového dokumentárneho filmu „Až do dna...“. Emóciami nabitý dokument si so zatajeným dychom pozrelo viac ako sto pozvaných hostí z radov odbornej verejnosti, ale aj tínedžerov zo základných a stredných škôl  banskoštiavnického regiónu. Po vzhliadnutí dokumentu mali študenti možnosť neformálne podebatovať s tvorcami filmu a odborníkmi o problematike závislostí, verejného zdravia a prevencie kriminality. 

Autor projektu J. Malchárek sa prihovára študentom.

V samostatnom odbornom bloku zhodnotili odborníci z Banskobystrického kraja reálnu situáciu v oblasti požívania alkoholu deťmi a mládežou a vymenili si skúsenosti s jej riešením. Do dialógu sa zapojil autor projektu Jaroslav Malchárek, Róbert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva SR, Peter Martanovič z oddelenia patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Iveta Gondášová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Zvolen a Silvia Škanderová z odboru prevencie kriminality.

Pozitívne reakcie tínedžerov a odbornej verejnosti pri projekciách sú neklamným signálom toho, že bude úspešne naplnený hlavný zámer tvorcov - iniciovať diskusiu (najmä na školách) k aktuálnej téme pravidelného pitia alkoholických nápojov stále mladšími tínedžermi a deťmi a tým efektívne posilniť nástroje prevencie v tejto oblasti. Projekt z dielne OZ Športom proti drogám je svojím spracovaním a zameraním sa na cieľovú skupinu neplnoletých dievčat prvým na Slovensku. 

Na podujatí boli prítomné aj médiá, na fotografii spovedá autora projektu redaktorka VIO TV.

Za pomoc pri organizácii akcie veľmi pekne ďakujeme Ivici Moravčíkovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Štiavnica.