Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola boj proti extrémizmu deti a mládež Múzeum holokaustu v Seredi
Súvisiace články
Neuveriteľné príbehy z pracovného tábora očami riaditeľa múzea
Riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi detailne popísal každodenný život z prostredia tábora a nezabudol pridať neuveriteľné skutočné príbehy.
Múzeum holokaustu bude pre študentov dostupné dvomi spôsobmi
V rámci vyučovania dejepisu by si mali deti pozrieť výstavu venovanú holokaustu.
Ako študenti ohodnotili virtuálnu prehliadku o pracovnom tábore?
07. Mar 2019 o 15:00

Základným spojovateľom medzi aplikáciou a odborom prevencie kriminality je Múzeum holokaustu v Seredi, ktorého sa dej vo virtuálnej pomôcke bezprostredne týka.

Ako študenti ohodnotili virtuálnu prehliadku o pracovnom tábore?

Problematika pracovného a koncentračného tábora v Seredi nie je učebnicami pre základné a stredné školy, či učebnými osnovami dostatočne reflektovaná. V súčasnosti sa tak dostávame do stavu, kedy žiaci problematiku nepoznajú - napriek snahe viacerých, najmä mimorezortných vzdelávacích inštitúcií. Z predmetného dôvodu vznikla interaktívna pomôcka snažiaca sa vyplniť túto medzeru vo výchovno-vzdelávacom procese (Spustiť Múzeum holokaustu v Seredi).

 

Základným spojovateľom medzi aplikáciou a odborom prevencie kriminality je Múzeum holokaustu v Seredi, ktorého sa dej vo virtuálnej pomôcke bezprostredne týka. Ide o autentické podanie reality, ktorá vtiahne diváka priamo na miesto.


Ďalšou, veľmi dôležitou súčasťou celého procesu bolo vytvorenie testujúcich skupín študentov v niekoľkých slovenských mestách. Cieľom bolo otestovať koncepciu virtuálnej prehliadky. Približne stominútové diskusie prebiehali na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, na Gymnáziu L. Sáru v Bratislave a na Gymnáziu Park mládeže v Košiciach.


Znalosti extrémizmu v minulosti sú u študentov rôzne. Zväčša vedia o hrôzach II. svetovej vojny, niečo o komunizme a zriedkavo k nemu priraďujú aj iné formy útlaku. Čiastočne s ním spájajú aj ďalšie prejavy, ktoré nesúvisia len s fašistickými ideológiami a postojmi či diktátorskými režimami. Extrémizmus sa im spája najmä s nadradenosťou istej skupiny ľudí nad druhou, násilím a zbraňami, vyhrocovaním spoločenského napätia, neústupčivosťou atď.Ideu virtuálnej prehliadky múzea holokaustu prijala väčšina študentov aj pedagógov pozitívne. Vzhľadom na to, že ide o priestor múzea spojený s pietou, je poloha medzi počítačovou hrou a dokumentom zvolená citlivo. Najviac pútali osobné výpovede preživších účastníkov. Študenti sa zaujímali aj o strážcov a gardistov a o to, čo ich vlastne viedlo k tomu, že prijali prácu v takomto tábore.


Medzi návrhmi pedagógov bolo okrem iného vytvorenie metodickej príručky na prácu s aplikáciou.  Aj na základe týchto testovacích diskusií sme sa rozhodli pokračovať v inovácii tejto pomôcky a preto na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vznikla metodika práce. 


Aplikácia spolu s metodikou je uverejnená aj na webe Štátneho pedagogického ústavu: ŠPÚ


chatIcon