Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu nenávistné prejavy Madrid
Súvisiace články
Vo Viedni otvorili tému trestných činov z nenávisti
Vedúca delegácie z MV SR Dominika Ďuranová sa zúčastnila na zasadnutí Podskupiny pre vytvorenie jednotnej metodológie zaznamenávania, kde uviedla úspechy a výstupy z bratislavského seminára.
Trestné činy z nenávisti vyvolali vo Varšave búrlivé diskusie
Dominika Ďuranová absolvovala ďalšie pracovné schôdze vo Varšave k téme nenávistných trestných činov aj koncom septembra.
Študijná návšteva Španielska k téme nenávistných trestných činov
25. Jun 2018 o 15:00

Študijná návšteva obsahovala zasadnutie pracovnej skupiny EÚ na vytvorenie jednotnej metodológie zaznamenávania a zberu dát o trestných činoch z nenávisti.

Študijná návšteva Španielska k téme nenávistných trestných činov

V termíne od 21. do 22. júna 2018 sa prostredníctvom študijnej návštevy Španielska uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Európskej únie na vytvorenie jednotnej metodológie zaznamenávania a zberu dát o trestných činoch z nenávisti. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia z každého členského štátu EÚ, zástupcovia z Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) a všetci relevantní predstavitelia boja proti trestným činom z nenávisti v Španielsku. Slovensko zastupovala Dominika Ďuranová z oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality odboru prevencie kriminality.

Na úvod bol predstavený španielsky právny a konceptuálny rámec boja proti trestným činom z nenávisti. Čo sa týka vývoja v tejto oblasti, v Španielsku existuje formulár na zaznamenávanie kriminality, v ktorom policajt zaškrtne pole „trestné činy z nenávisti“ – tu má automaticky v ponuke osem typov motivácie na základe predsudkov. Obligatórne musí vybrať jednu z možností, inak sa nedostane ďalej. Následne má k dispozícii prázdne textové pole, ktoré slúži na stručný popis incidentu vrátane ukazovateľov zaujatosti poukazujúcich na existenciu trestného činu z nenávisti. 

Ďalej bola v krajine založená špecializovaná policajná jednotka Grupo 30 s pôsobnosťou v Madride a osobitnou kompetenciou výhradne len na riešenie trestných činov z nenávisti. Na úrovni prokuratúry boli vytvorené špecializované oddelenia na problematiku trestných činov z nenávisti, z ktorých boli prezentované konkrétne prípady. 

V Španielsku tiež funguje odbor pre rovnosť a boj s diskrimináciou Gitano, ktorý sa zaoberá bojom proti anticiganizmu. V rámci jeho aktivít je veľmi zaujímavý projekt Calí, ktorý zastrešuje tridsať žien z rómskej komunity rozmiestnených po celom území krajiny. Ich úlohou je odhaľovať prípady trestných činov z nenávisti v rómskych osadách a po ich identifikovaní aj asistovať obetiam.

Madrid má od roku 2002 tiež svoj osobitný program pre LGBTI osoby. Do štatistiky ohľadom trestných činov z nenávisti boli zakomponované údaje ohľadom týchto obetí až v roku 2011. V súčasnosti je poskytovaná štátna finančná podpora aj v rámci psychologickej a sociálnej pomoci.

Druhá časť programu sa venovala zaznamenávaniu trestných činov z nenávisti v Španielsku. Môžu byť nahlásené tromi spôsobmi – trestným oznámením na policajnej stanici, online reportovaním alebo telefonicky. Trestný čin sa následne zaznamenáva do špeciálnej databázy SIDENPOL, ktorá je automatizovane aktualizovaná v nadväznosti na policajnú databázu HIPEST.

Na záver zaznelo vyjadrenie z FRA ohľadom definície trestného činu z nenávisti – v októbri 2018 ju Európska komisia plánuje oficiálne vyhlásiť, čo jednoznačne pomôže k zjednoteniu sa všetkých štátov Únie v ponímaní tohto fenoménu a v konečnom dôsledku aj k zefektívneniu zberu dát o trestných činoch z nenávisti.

Už dnes však možno povedať, že trestné činy z nenávisti budú striktne diferencované od diskriminácie a obdobných incidentov z nenávisti, resp. zo zaujatosti. Z doterajšej práce FRA bola zverejnená správa o zaznamenávaní a zbere dát o trestných činoch z nenávisti naprieč EÚ. Nachádza sa v nej sumár informácií o každom členskom štáte – bez porovnávania dát, nakoľko zaznamenávanie v rámci EÚ prebieha odlišne. Hlavné odporúčanie FRA je, aby boli všetky dáta podporené kvalitatívnymi analýzami a výskumami.

chatIcon