Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu trestný čin nenávistné prejavy seminár
Súvisiace články
Vzdelávací seminár v Jeruzaleme nebol len o spomienkach na minulosť
Hostiteľom vzdelávacieho seminára bol Jad va-šem – hlavný izraelský pamätník obetí a hrdinov holokaustu v Jeruzaleme.

Písmo: A-| A+

Začíname zberom porovnateľných dát pre zmapovanie situácie
17. May 2018 o 11:00

Jedným z najdôležitejších aspektov riešenia problematiky trestných činov z nenávisti je zber dát

Začíname zberom porovnateľných dát pre zmapovanie situácie

Dňa 15. 5. 2018 privítal odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR zástupcov z Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) a zástupcov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ako aj odborníkov zo Slovenskej republiky. Seminár o porozumení a zlepšení zaznamenávania a zhromažďovania údajov o trestných činoch z nenávisti sa konal v Účelovom zariadení Hotel Bôrik.

Cieľom seminára bolo zvýšiť povedomie o potrebe zaznamenávať trestné činy z nenávisti a poskytovať údaje o trestných činoch z nenávisti na vysokej úrovni, pochopiť existujúci rámec zaznamenávania a zberu údajov o trestných činoch z nenávisti a identifikovať medzery, diskutovať o riešeniach a navrhnúť ďalšie kroky na zlepšenie. Jedným z najdôležitejších aspektov riešenia problematiky trestných činov z nenávisti je zber dát, a to najmä preto, že práve kvalitné zaznamenávanie údajov o trestných činoch, páchateľoch, ako aj o obetiach umožňuje vytvorenie dôkladnej analýzy dát na vysokej úrovni a práve na jej základe sme schopní správne nastaviť účinné preventívne opatrenia.

Seminár bol výnimočnou príležitosťou na výmenu informácií a skúseností na národnej úrovni medzisektorálne, medzi všetkými relevantnými aktérmi, a to príslušníkmi Policajného zboru Slovenskej republiky, zástupcami policajnej štatistiky, ako aj prokurátormi a zástupcami prokurátorskej štatistiky a, samozrejme, aj zástupcami štatistiky súdov. Nechýbali ani zástupcovia mimovládneho sektora, ktorý je dôležitou súčasťou pre správne nastavený mechanizmus zaznamenávania a zberu dát.

Zahraniční partneri z FRA a OBSE prijali pozvanie SR na spoluprácu pri realizácii seminára a umožnili komparáciu nášho systému so systémami v zahraničí a predniesli príklady dobrej praxe zo zahraničia, ktorými sa máme možnosť inšpirovať.

Na záver bola pozitívne zosumarizovaná situácia v Slovenskej republike v oblasti zberu dát o trestných činoch. Špecializácia orgánov činných v trestnom konaní je silnou stránkou slovenského systému a vedie k efektívnemu vyšetrovaniu a zhromažďovaniu údajov o prípadoch trestných činov z nenávisti, ktoré sa podarilo správne identifikovať.

Pre zlepšenie identifikácie trestných činov z nenávisti v teréne je potrebné vytvoriť usmernenie pre príslušníkov policajného zboru prvého kontaktu a špecificky vo vzťahu k zberu dát vytvoriť jednotnú monitorovaciu definíciu, ktorá bude používaná jednotne policajnými zložkami, prokuratúrou, ako aj súdmi.

chatIcon