Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu médiá migrácia IOM
Súvisiace články
Ako sa bezpečne pohybovať v prostredí internetu?
Na Slovensku sa problematike digitálneho občianstva venuje nezisková organizácia Digitálne Slovensko (digiQ). Práve od nej dostal odbor prevencie kriminality pozvanie na neformálne raňajky s novinármi.
Ako citlivo interpretovať tému migrácie v médiách
23. May 2018 o 13:00

Odbor prevencie kriminality prijal pozvanie na pracovné raňajky k téme „Migrácia a integrácia v médiách“.

Ako citlivo interpretovať tému migrácie v médiách

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR prijal pozvanie Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ligy za ľudské práva (všetko členovia Európskej migračnej siete v SR) na pracovné raňajky k téme „Migrácia a integrácia v médiách“. Stretnutie sa konalo 22. mája 2018 v SATORI STAGE v Bratislave.

Európska migračná sieť poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane na podporu tvorby politík EÚ a jej členských štátov. Vo svojich aktivitách sa zameriava na témy migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín.

Záujem o tému migrácie pretrváva aj napriek tomu, že Slovensko dosiaľ nebolo výrazným spôsobom zasiahnuté migračnou vlnou. Počet cudzincov s povolením na pobyt tiež stúpa len veľmi pomaly. Médiá sa tejto problematike venujú so zvýšenou intenzitou, keďže sa objavuje v rôznych sférach verejných diskusií. Nepríjemnou a pravidelnou súčasťou témy sa stali prejavy extrémizmu a šírenie neoverených informácií. Podľa posledných výsledkov prieskumu Eurobarometer iba štyria z desiatich občanov členských štátov EÚ považujú spôsob informovania o migrantoch zo strany médií za objektívny.

Zástupcovia Európskej migračnej siete na stretnutí zdôraznili, že je veľmi dôležité o migrácii hovoriť pravdivo, neutrálne a komplexne. Vyzdvihujú najmä zodpovedný výber jazyka a použitie vhodnej terminológie. Novinári by pritom nemali zabúdať na nezávislosť, spravodlivosť, slušnosť, zodpovednosť, objektivitu, neutralitu a súvislosti.

Téma migrácie sa dotýka nielen Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, ale aj odboru prevencie kriminality, kde sídli sekretariát Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX). Ten je poradným orgánom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

V nadväznosti na fakt, že práve cudzinci sa stávajú objektom tzv. trestných činov z nenávisti, je interpretácia informácií o utečencoch a celkovo o cudzincoch pre Ministerstvo vnútra SR kľúčová. Vo všeobecnosti verejnosť čerpá informácie ohľadom migračnej krízy z médií, ktoré by mali predostierať objektívne overené fakty a vyhnúť sa predkladaniu negatívnych informácií bez ďalšieho vysvetlenia.

Foto: zľava D. Ďuranová, vedúca Úradu IOM Z. Vatráľová a predsedníčka Ligy za ľudské práva Z. Števulová

Cieľom pracovných raňajok bolo predstavenie hlavných zásad a správneho používania pojmov súvisiacich s témou migrácie. Na tvorbe týchto odporúčaní participoval aj VRAX, za odbor prevencie kriminality konkrétne tajomníčka výboru Dominika Ďuranová.

Foto: (sš, archív IOM)