Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu ODIHR nenávistné prejavy Akadémia Policajného zboru
Súvisiace články
Trestné činy z nenávisti vyvolali vo Varšave búrlivé diskusie
Dominika Ďuranová absolvovala ďalšie pracovné schôdze vo Varšave k téme nenávistných trestných činov aj koncom septembra.
Predmetom zasadnutia v Bruseli boli trestné činy z nenávisti a nenávistné prejavy
Za SR vystúpila Dominika Ďuranová, ktorá podrobne uviedla priebeh slovenského seminára aj s jeho závermi.

Písmo: A-| A+

Vzdelávanie o trestných činoch z nenávisti
15. Nov 2018 o 11:00

Školenie školiteľov o trestných činoch z nenávisti prebiehalo v novembri na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Vzdelávanie o trestných činoch z nenávisti

V termíne od 12. do 14. 11. 2018 sa na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnilo školenie školiteľov o trestných činoch z nenávisti v spolupráci s Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

V rámci prípravy predsedníctva SR v OBSE je potrebné uviesť, že všetkých 57 štátov OBSE od USA, cez EÚ až po Rusko sa už v roku 2009 jednomyseľne dohodlo na jednotnom prístupe k riešeniu trestných činov z nenávisti, ktoré sú špecifické v rámci extrémistických trestných činov.


Počas vzdelávania bolo vyškolených tridsať školiteľov, medzi ktorými nechýbali zástupcovia z národnej protiteroristickej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky, z odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky, z odborov poriadkovej polície zo všetkých KR PZ, ktorí budú kaskádovitým spôsobom ďalej sprostredkúvať informácie ohľadom správnej identifikácie trestných činov z nenávisti na OR PZ v ich územnom teritóriu a tí ďalej cieľovej skupine, ktorou sú príslušníci PZ SR, tzv. prvého kontaktu na obvodných oddeleniach PZ (takmer osemtisíc policajtov).Dominika Ďuranová z odboru prevencie kriminality predstavila tvorbu vzdelávania ODIHR o trestných činoch z nenávisti a jeho následnej implementácie v SR. Jednotlivým účastníkom vzdelávania osobne odovzdala certifikáty rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská.


Foto: (APZ a ODIHR)