Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola beseda študenti boj proti extrémizmu kampaň nenávistné prejavy koncert
Generácia XYZ je spojením príjemného s užitočným
26. Oct 2017 o 16:00

Interaktívny hudobný koncert Generácia XYZ sa venoval pálčivej problematike extrémizmu a radikalizácii mládeže.

Generácia XYZ je spojením príjemného s užitočným

Od roku 2016 sa Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality a spoločnosť LETart snažia vzdelávať študentov pre nich blízkych spôsobom. Interaktívny hudobný koncert Generácia XYZ, na ktorý sme postupne pozývali študentov stredných škôl v slovenských okresných mestách, sa venoval pálčivej problematike extrémizmu a radikalizácii mládeže.

Možnosť zúčastniť sa na koncertoch mali študenti napríklad v Prešove, Košiciach, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici či Považskej Bystrici. Sériu vystúpení sme ukončili v Bratislave. Deti aj ich vyučujúci sa zhodli na názore, že motivačný koncert so zaujímavou grafikou je výborný spôsob ako sa rozprávať o našich dejinách. Vystúpenia a celý program sa niesli v príjemnej atmosfére, a to je dôkaz o tom, že dejepis sa nemusí vyučovať len na hodinách. Odkazy minulosti vieme súčasnej generácii posunúť aj inými spôsobmi.

Hlavnými hrdinami sú traja chalani, ktorí motivujú mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry. Národ, ktorý nepozná svoju históriu, opakuje závažné chyby, ktoré vedú k znepokojujúcim javom. Tými sú rasizmus, intolerancia, extrémizmus a radikalizácia časti mládeže.

Generácia XYZ študentov a ich pedagógov previedla najzaujímavejšími faktami našej histórie až po súčasnosť – vznik Slovenska, život v období socializmu, slovenské osobnosti, globalizácia, extrémizmus atď. Predstavenie zaujalo najmä vďaka hravým vizuálnym animáciám premietaným na zadnej projekcii. Dokonca aj psychológovia tvrdia, že návštevy koncentračných táborov nemajú želaný efekt, ak sa téme fašizmu, extrémizmu a intolerancie nevenuje dostatočná pozornosť.

Vzájomná tolerancia, rešpekt a úcta sú výrazmi, ktoré strácajú na dôležitosti, preto má v súčasnosti otázka morálky a etickej výchovy oveľa väčšiu váhu. Študenti tak mohli prostredníctvom odľahčenej formy pochopiť význam vzájomnej akceptácie či priateľských vzťahov.

K vystúpeniam prišlo aj niekoľko ďakovných listov od riaditeľov škôl, ktoré mali možnosť zúčastniť sa. Vždy sa veľmi potežíme, keď je naša práca pozitívne ohodnotená a keď jej výsledky dosiahnu správny cieľ. Prinášame výber pochvalných slov, ktoré nám slúžia ako dôkaz, že táto činnosť sa naozaj oplatila.

Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Bratislava

"Naša škola sa zúčastnila výchovného koncertu Generácia XYZ. Učitelia sa zhodli, že išlo o mimoriadne vydarené predstavenie, ktoré pútavou formou oslovilo našich žiakov. Chcem Vám preto poďakovať za možnosť zúčastniť sa a vyjadriť poďakovanie účinkujúcim a celému organizačnému tímu, ktorý tento koncert pripravil. Robia zmysluplnú činnosť a pre našich študentov to bolo obohacujúce a myslím, že ich to dosť ,zasiahlo´. V budúcnosti sa budeme tešiť aj na ďalšie podobné aktivity."

Gymnázium M. R. Štefánika, Košice

„Dovoľte mi veľmi pekne sa poďakovať za možnosť zúčastniť sa na Vami organizovanom koncerte, ktorý sa u žiakov aj pedagógov stretol s veľkým ohlasom a pripravil pre nich skutočne zaujímavý zážitok.“

Obchodná akadémia, Košice

„Dňa 19. 9. 2017 sa študenti a učitelia našej školy zúčastnili na Vami organizovanom multimediálnom výchovnom koncerte v Košiciach Generácia XYZ. Týmto sa Vám v ich mene chcem veľmi pekne poďakovať za možnosť navštíviť ho, pretože bol výborne pripravený, spracovaný zaujímavo, pútavo a aj silno emocionálne zapôsobil. Nadšení z neho boli nielen učitelia (my sme ešte generácia X), ale aj študenti (a to už je generácia Z).
V oblasti prevencie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie je náročné zvoliť vhodnú metodiku a upútať študentov. Vám sa to podarilo. V minulom školskom roku sme boli na vašom podujatí o obchodovaní s ľuďmi, ktoré bolo tiež veľmi dobre a zaujímavo spracované. Preto sa teším na našu ďalšiu spoluprácu."

Text a foto: (sš)

chatIcon