Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu prevencia kriminality nenávistné prejavy radikalizácia
Súvisiace články
Vláda schválila koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024
Súčasťou koncepcie je analýza a zhrnutie trendov vývoja radikalizácie a extrémizmu na Slovensku a v EÚ.
Ohrození extrémizmom sa cítia predovšetkým mladší obyvatelia Slovenska
Nový prieskum verejnej mienky o nenávistných prejavoch a extrémizme na sociálnych sieťach.
Mimoriadne zasadnutie odborníkov na boj proti extrémizmu: Iba represia nestačí
Na ministerstve vnútra dňa 8.11.2022 mimoriadne zasadli členovia VRAX-u.

Písmo: A-| A+

Monitorovacia správa o extrémizme: rizikom je nárast konšpirácií, výzvou ochrana mladých v on-line svete a deradikalizácia
09. Nov 2022 o 19:00

Vláda SR schválila (9.11.2022) Monitorovaciu správu o stave extrémizmu v SR za obdobie rokov 2020 a 2021. Na rokovanie ju predložil minister vnútra SR.

Monitorovacia správa o extrémizme: rizikom je nárast konšpirácií, výzvou ochrana mladých v on-line svete a deradikalizácia

Monitorovacia správa upozorňuje, že v roku 2020 došlo k enormnému nárastu šírenia konšpiračných a dezinformačných naratívov prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a telekomunikačných kanálov o rôznych témach súvisiacich s pandémiou COVID-19. Práve frekvencia, s akou sa tieto konšpiračné teórie neustále objavujú na extrémistických scénach naznačuje, že môžu hrať dôležitú ideologickú úlohu a fungovať ako katalyzátor v procese radikalizácie. Konšpiračné presvedčenia môžu teda prispieť k radikalizácii smerujúcej k niektorej z foriem extrémizmu. Rizikovým faktorom pre radikalizáciu je aj dlhodobé vystavovanie sa násilným ideologickým materiálom a násilnej propagande.

Monitorovacia správa bola vypracovaná v spolupráci s dotknutými subjektmi a členmi Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie v zmysle Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024. Členmi výboru sú zástupcovia štátnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora. Súbežne s monitorovacou správou vláda odobrila aj aktualizáciu úloh predmetnej koncepcie.

Vzhľadom na časový rámec, ktorý monitorovacia správa pokrýva, nie je prekvapením, že jej značná časť sa venuje presahom pandémie vírusu COVID-19 do každodenného života v kontexte eskalácie spoločenského života, ako aj samotnému riziku radikalizácie a náborovania subjektami pravicového extrémizmu v on-line priestore.

Najdominantnejšou formou extrémizmu na Slovensku je pravicový extrémizmus

Predstavuje viac ako 97 % všetkých prípadov začatého trestného stíhania pre trestné činy extrémizmu. Až polovica trestných činov extrémizmu bola v roku 2021 spáchaná  prostredníctvom e-mailu či internetu v konaniach, v ktorých národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru začala trestné stíhanie.

Monitorovacia správa ďalej poukazuje na zistenia v rámci rezortu školstva, že za posledné roky výrazne stúpol počet žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa s extrémizmom a jeho prejavmi stretli nielen na internete a sociálnych sieťach, ale aj v škole, rovesníckej skupine a doma. Prítomnosť verbálnych nenávistných prejavov a verbálnych útokov na spolužiakov pre „odlišnosť“ bola podľa riaditeľov škôl prítomná v priemere na každej šiestej škole.

Výzvami pre Slovenskú republiku v oblasti boja proti extrémizmu v nadchádzajúcom období sú tak najmä:

  • potreba posilnenia ochrany maloletých v on-line priestore;
  • podpora kritického myslenia a odolnosti voči extrémnym ideológiám; 
  • vybudovanie funkčného systému na podporu deradikalizácie s cieľom včas zachytiť rizikových jedincov.

Na základe zistení uvedených v správe Ministerstvo vnútra SR vypracuje návrh modelu deradikalizačného programu.