Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu prevencia kriminality nenávistné prejavy VRAX bezpečná komunita
Súvisiace články
Najčastejšie nahlasovaným dôvodom nenávisti na internete je xenofóbia
Zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie viedol minister vnútra SR a zároveň predseda výboru Roman Mikulec.
Vláda schválila koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024
Súčasťou koncepcie je analýza a zhrnutie trendov vývoja radikalizácie a extrémizmu na Slovensku a v EÚ.
Ohrození extrémizmom sa cítia predovšetkým mladší obyvatelia Slovenska
Nový prieskum verejnej mienky o nenávistných prejavoch a extrémizme na sociálnych sieťach.
Nenávistné prejavy sa približujú k hlavnému prúdu verejnej diskusie
Nenávistné prejavy majú široký dosah nielen na samotnú obeť a jej okolie, ale sú veľmi škodlivé v kontexte sociálnej súdržnosti.

Písmo: A-| A+

Mimoriadne zasadnutie odborníkov na boj proti extrémizmu: Iba represia nestačí
08. Nov 2022 o 20:00

Na ministerstve vnútra dňa 8.11.2022 mimoriadne zasadli členovia VRAX-u.

Mimoriadne zasadnutie odborníkov na boj proti extrémizmu: Iba represia nestačí

Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie prerokoval bezpečnostnú situáciu v súvislosti s dvojnásobnou vraždou LGBTI+ ľudí, ku ktorej došlo 12. októbra 2022 v Bratislave na Zámockej ulici. Na zasadnutie boli preto  okrem riadnych členov výboru prizvaní aj odborníci venujúci sa týmto  témam.

Výbor schválil návrh uznesenia k októbrovému trestnému činu, ako aj k nenávistným prejavom voči menšinám. Výbor odsudzuje všetky prejavy neznášanlivosti, xenofóbie a intolerancie, ktoré sa v našej spoločnosti objavujú.

V poslednom období sa extrémistické prejavy preniesli do virtuálneho sveta internetu, kde identifikovať páchateľov je oveľa zložitejšie. Čoraz väčší podiel trestných činov je páchaných na internete a iba represia v týchto prípadoch nestačí. „Všetky takéto prejavy sú nebezpečné a v konečnom dôsledku môžu viesť k tak závažným a radikálnym činom, akým je aj smrteľný útok na dvoch nevinných ľudí na Zámockej ulici v hlavnom meste, ktorý sa dotkol každého z nás. Nebol to len útok na LGBTI+ komunitu, tento útok je výsledkom radikalizácie mladých ľudí a spoločnosti,“ zdôraznil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Členovia výboru sa zhodli na prijatí ďalších krokov pre zodpovedné rezorty, ktoré budú rozpracované v najbližšom období.

VRAX vznikol v roku 2011 ako jeden z výborov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR prešiel výbor uznesením vlády č. 276 zo dňa 20. júna 2012, pričom jeho predsedom je minister vnútra SR.

Verejnosť môže podnety týkajúce sa pôsobnosti výboru adresovať na adresu vrax@minv.sk.