Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu prevencia kriminality nenávistné prejavy
Súvisiace články
Vláda schválila koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024
Súčasťou koncepcie je analýza a zhrnutie trendov vývoja radikalizácie a extrémizmu na Slovensku a v EÚ.
Na slovenských školách v rámci sociálno-patologických javov vedie fajčenie, záškoláctvo, šikanovanie
Prieskum bol tiež reakciou na zistenia informačných kancelárií, z ktorých niektoré sa týkajú aj prípadov krutého správania medzi tínedžermi.
Ohrození extrémizmom sa cítia predovšetkým mladší obyvatelia Slovenska
Nový prieskum verejnej mienky o nenávistných prejavoch a extrémizme na sociálnych sieťach.

Písmo: A-| A+

Nenávistné prejavy sa približujú k hlavnému prúdu verejnej diskusie
24. Apr 2022 o 23:59

Nenávistné prejavy majú široký dosah nielen na samotnú obeť a jej okolie, ale sú veľmi škodlivé v kontexte sociálnej súdržnosti.

Nenávistné prejavy sa približujú k hlavnému prúdu verejnej diskusie

Na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý hovorí o stúpajúcej tendencii používania nenávistných prejavov na Slovensku, ministerstvo vnútra pripravilo nový informačný materiál.  Čo sú to nenávistné prejavy? Čo je cieľom ich autorov? Kto sa najčastejšie stáva obeťou nenávistných prejavov? Ako im predchádzať, kde hľadať pomoc?

Na tieto a ďalšie otázky odpovedá nový leták (PDF, 8 MB) Ministerstva vnútra SR, ktorý zostavil tím odborníkov na prevenciu kriminality v spolupráci s OZ digiQ. Leták je určený pre širokú verejnosť, dostupný bude občanom v informačných kanceláriách pre obete trestných činov i v rámci preventívnych aktivít.

O nenávistných prejavoch možno hovoriť ako o globálnom probléme. Internet a sociálne siete totiž umocnili ich bezhraničný presah a nekontrolovateľnú distribúciu v čase a online priestore. Nenávistné prejavy majú široký dosah nielen na samotnú obeť a jej okolie, ale sú veľmi škodlivé v kontexte sociálnej súdržnosti. Nenávistné prejavy sa značne priblížili k hlavnému prúdu verejnej diskusie, aj preto ich prítomnosť vnímame dnes o to výraznejšie. Na sociálnych sieťach a v spoločenskej debate sa stávajú nástrojom zneužitia moci.

V spomínanom prieskume až 76,6 % respondentov uviedlo, že podľa nich výskyt nenávistných prejavov na Slovensku stúpa. Ak sa občan stane obeťou nenávistného trestného činu, prípadne chce získať viac informácií ohľadom nenávistných prejavov, môže využiť aj služby informačných kancelárií pre obete trestných činov na celom Slovensku.