Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu prevencia kriminality nenávistné prejavy bezpečná komunita
Súvisiace články
Najčastejšie nahlasovaným dôvodom nenávisti na internete je xenofóbia
Zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie viedol minister vnútra SR a zároveň predseda výboru Roman Mikulec.
Vláda schválila koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024
Súčasťou koncepcie je analýza a zhrnutie trendov vývoja radikalizácie a extrémizmu na Slovensku a v EÚ.
Na slovenských školách v rámci sociálno-patologických javov vedie fajčenie, záškoláctvo, šikanovanie
Prieskum bol tiež reakciou na zistenia informačných kancelárií, z ktorých niektoré sa týkajú aj prípadov krutého správania medzi tínedžermi.

Písmo: A-| A+

Ohrození extrémizmom sa cítia predovšetkým mladší obyvatelia Slovenska
05. Apr 2022 o 16:00

Nový prieskum verejnej mienky o nenávistných prejavoch a extrémizme na sociálnych sieťach.

Ohrození extrémizmom sa cítia predovšetkým  mladší obyvatelia Slovenska

Pocit bezpečia v prostredí sociálnych sietí sa podľa respondentov znižuje. Ohrození nenávistnými prejavmi sa cítia najmä mladí ľudia vo veku od 18 do 35 rokov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR), ktorý tento realizoval v súlade s „Koncepciou boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024“.

 

Celoslovenský prieskum verejnej mienky „Subjektívne vnímanie bezpečia obyvateľmi Slovenskej republiky“ realizoval OPK KMV SR telefonicky v období od 6. do 17. decembra 2021, a zúčastnilo sa ho tisíc osôb vo veku od osemnásť rokov. Respondenti, okrem základných demografických údajov, odpovedali na pätnásť tematických otázok. Otázky boli vypracované odborníkmi Ministerstva vnútra SR a Centra komunitného organizovania, ktoré podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania.

Sociálne siete

Nakoľko sa prieskum týkal aj sociálnych sietí a ich vplyvu na vnímanie pocitov strachu, nenávisti či nenávistných prejavov, respondenti tiež odpovedali na otázku, či majú alebo nemajú účet na sociálnej platforme. Temer 89 % respondentov (88,9 %) odpovedalo kladne. Žiadny účet na sociálnej sieti nemá 11,1 % opýtaných občanov SR. Informácie zo sociálnych sietí častejšie preberajú muži než ženy. Pocit strachu po prečítaní statusu alebo vzhliadnutí videa podstatne častejšie prepadáva ženy. V mužoch, častejšie ako v ženách, vzbudzujú strach a pocit nebezpečenstva politické, zdravotné a ekonomické otázky, zatiaľ čo u žien sú to kriminalita, médiá, či spoločenské otázky.

Nenávistné prejavy a extrémizmus

Rapídny alebo mierny nárast nenávisti a nenávistných prejavov v spoločenskom diškurze, prípadne adresovanie nenávisti konkrétnym osobám a skupinám obyvateľstva vníma tri štvrtiny opýtaných. Ohrození extrémizmom sa cítia predovšetkým mladší obyvatelia Slovenska (vo veku od 18 do 35 rokov). Obyvatelia Trnavského, Žilinského, Košického a Nitrianskeho kraja vo svojom okolí evidujú vyšší podiel extrémisticky motivovaných skupín a jednotlivcov, ktorí by podľa ich názoru boli schopní spáchať násilný trestný čin, ako obyvatelia ostatných krajov.

Prieskum priniesol aj iné zaujímavé zistenia. Jedným z nich je napríklad aj to, že na subjektívny pocit bezpečnosti a bezpečia majú najväčší vplyv príbuzní, ľudia z okolia, ako aj médiá.

Prieskum verejnej mienky dostupný na stiahnutie TU.