Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu trestný čin ODIHR OBSE
Súvisiace články
Trestné činy z nenávisti vyvolali vo Varšave búrlivé diskusie
Dominika Ďuranová absolvovala ďalšie pracovné schôdze vo Varšave k téme nenávistných trestných činov aj koncom septembra.
Rokovania ohľadom ľudských práv priniesli viacero pozitívnych výsledkov
19. Sep 2018 o 16:00

Našu krajinu vo Varšave reprezentovala Dominika Ďuranová z odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR.

Rokovania ohľadom ľudských práv priniesli viacero pozitívnych výsledkov

V dňoch od 10. do 21. septembra každoročne prebieha implementačná schôdza Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v oblasti ľudských práv. Každý deň je venovaný inej téme. Našu krajinu vo Varšave počas 13. a 14. septembra 2018 reprezentovala Dominika Ďuranová z odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR.

Počas pracovného stretnutia na tému „Tolerancia a nediskriminácia, vrátane boja proti antisemitizmu, boja proti netolerancii a diskriminácii založenej na náboženstve alebo viere, vrátane trestných činov z nenávisti proti kresťanom, moslimom a členom iných náboženstiev“ (13. 9.) boli uvedené viaceré odporúčania. Všetkým členským štátom OBSE bolo napríklad odporučené, aby uzavreli memorandum o porozumení s Jad va-šem – hlavným izraelským pamätníkom obetí a hrdinov holokaustu v Jeruzaleme. Slovenská republika nebola explicitne kritizovaná ani dopytovaná.


V ďalšej časti prebiehali osobitné rokovania so zástupcami Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR). Konkrétne s Yuliou Korysheva, kontaktnou osobou ODIHR pre vzdelávanie príslušníkov policajného zboru ohľadom trestných činov z nenávisti. Na základe tohto rokovania sa definitívne určil termín školenia pre školiteľov, ktoré bude prebiehať v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave v dňoch 12. – 14. novembra 2018.

Nasledujúce rokovanie sa uskutočnilo s Viktorom Kundrákom, kontaktnou osobou ODIHR pre vzdelávanie prokurátorov ohľadom trestných činov z nenávisti. Tu boli prekonzultované detaily priebehu školenia pre školiteľov, ktoré sa bude konať v priestoroch Justičnej akadémie v Omšení v dňoch 5. – 6. novembra 2018.

Od slov do akcie 

Usporiadateľmi podujatia ODIHR ohľadom vzdelávania o antisemitizme (14. 9.) boli predsedajúca krajina OBSE – Taliansko, nasledujúci predsedajúci OBSE – Slovensko a k tejto iniciatíve sa pridali aj ďalšie štáty OBSE – Rakúsko, Nemecko, Luxembursko a Švajčiarsko.


dominika

Foto: D. Ďuranová s Jurajom Kublom, vedúcim Oddelenia ľudskoprávnej dimenzie odboru pre predsedníctvo SR v OBSE v roku 2019

Cieľom podujatia bola prezentácia nových nástrojov ODIHR na riešenie antisemitizmu prostredníctvom vzdelávania v regióne OBSE so zameraním sa na vzdelávanie, ktoré je cielené na znižovanie antisemitizmu.


Bola tu predstavená nová publikácia, ktorá vznikla ako jeden z výstupov projektu „Od slov do akcie“, ktorý je implementovaný OBSE v spolupráci s UNESCO. Publikácia sa venuje vzdelávaniu o antisemitizme a je zložená z viacerých častí: úvod, pochopenie antisemitizmu, prevencia antisemitizmu prostredníctvom vzdelávania, ako školiť žiakov o antisemitizme, riešenie prejavov antisemitizmu vo vzdelávaní a prílohy. Prílohy tvorí 31 príkladov dobrej praxe naprieč regiónom OBSE, ako aj zoznam mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním.


Predmetná príručka by mala byť aplikovaná aj v Slovenskej republike, ktorá v roku 2019 bude predsedať OBSE a v záujme zachovania kontinuity bude v januári nasledujúceho roka organizovaný seminár na tému boja proti antisemitizmu.