Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu prevencia kriminality VRAX bezpečná komunita
Súvisiace články
Vláda schválila koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024
Súčasťou koncepcie je analýza a zhrnutie trendov vývoja radikalizácie a extrémizmu na Slovensku a v EÚ.

Písmo: A-| A+

MEDZINÁRODNÝ DEŇ TOLERANCIE
15. Nov 2021 o 23:59

Video kampaň, v ktorej členky a členovia Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie približujú ich vlastné vnímanie významu tolerancie.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ TOLERANCIE

Šestnásteho novembra si každoročne pripomíname Medzinárodný deň tolerancie, ktorý je významným dňom v poukazovaní na rôznorodosť ľudského bytia a rešpektovanie univerzálnych ľudských práv.

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (Prevencia kriminality) a Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX) sa nám v tento deň prihovárajú krátkym videom s názvom VRAX za toleranciu. Vyjadrujú v ňom význam a dôležitosť tolerancie, ktorú treba v prvom rade začať žiť:Jednostranné a stereotypné vnímanie sveta podnecuje spoločnosť nielen k individuálnej, ale aj ku kolektívnej neznášanlivosti. História nám ukazuje mnoho príkladov, kedy netolerancia spôsobila mnohé katastrofy a utrpenia. Preto je nutné urobiť všetko preto, aby sa história neopakovala. V dnešnej dobe sa tento deštruktívny fenomén prenáša čoraz viac aj prostredníctvom sociálnych sietí.

„Preto je nutné o tolerancii nielen hovoriť, ale ju aj v praxi aplikovať. Predsudky a rôzne formy nenávistného správania či zmýšľania sú všadeprítomné a vnímame, že v čase pandémie ešte vyhrotenejšie. Je dôležité naučiť sa rozlišovať medzi faktami a manipulatívnym obsahom a eliminovať tým šírenie nenávisti. Obzvlášť v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu,“ zdôraznil minister vnútra SR Roman Mikulec, ktorý je zároveň predsedom výboru.

VRAX je odborným orgánom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zriadený v rámci štruktúr kancelárie ministra vnútra pre otázky týkajúce sa rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, anticiganizmu, islamofóbie, homofóbie, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie. Tvorí ho široké spektrum odborníkov z jednotlivých rezortov, ako aj z mimovládneho sektora či akademickej obce.

Výbor sa podieľal na príprave aktuálne platnej Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024, ktorá bola schválená v januári 2021.