Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu Viedeň zasadnutie
Súvisiace články
Trestné činy z nenávisti vyvolali vo Varšave búrlivé diskusie
Dominika Ďuranová absolvovala ďalšie pracovné schôdze vo Varšave k téme nenávistných trestných činov aj koncom septembra.
Začíname zberom porovnateľných dát pre zmapovanie situácie
Jedným z najdôležitejších aspektov riešenia problematiky trestných činov z nenávisti je zber dát
Predmetom zasadnutia v Bruseli boli trestné činy z nenávisti a nenávistné prejavy
Za SR vystúpila Dominika Ďuranová, ktorá podrobne uviedla priebeh slovenského seminára aj s jeho závermi.
Vo Viedni otvorili tému trestných činov z nenávisti
18. Oct 2018 o 16:00

Vedúca delegácie z MV SR Dominika Ďuranová sa zúčastnila na zasadnutí Podskupiny pre vytvorenie jednotnej metodológie zaznamenávania, kde uviedla úspechy a výstupy z bratislavského seminára.

Vo Viedni otvorili tému trestných činov z nenávisti

Hlavnou témou zasadnutia Vysokej skupiny EÚ pre boj proti rasizmu, xenofóbii a ostatným formám intolerancie (ďalej len Skupina), ktoré sa v dňoch 16. a 17. 10. 2018 prvýkrát uskutočnilo v štáte predsedajúcom Rade EÚ, t. j. v Rakúsku (Viedeň), bolo vytvorenie konsenzu o ďalšom fungovaní predmetnej skupiny. Tá totiž od Európskej komisie dostala len dvojročný mandát na svoju pôsobnosť, ktorý jej v tomto období končí.

Od svojho vzniku v júni 2016 sa Skupina vyvinula na platformu, prostredníctvom ktorej môžu experti zlepšiť reakcie na trestné činy z nenávisti a nenávistné prejavy v EÚ podporou diskusií a vymieňaním si osvedčených postupov v mnohých kľúčových oblastiach. Teraz je nevyhnutné, aby sa naďalej zintenzívňovalo úsilie na vnútroštátnej úrovni a podporovali ho vhodné nelegislatívne a politické opatrenia, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu konkrétneho pokroku v praxi.


Dominika

Vedúca delegácie z MV SR Dominika Ďuranová (odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR) sa zúčastnila na zasadnutí Podskupiny pre vytvorenie jednotnej metodológie zaznamenávania, kde uviedla úspechy a výstupy z bratislavského Seminára o porozumení a zlepšení zaznamenávania dát o trestných činoch z nenávisti (viac tu: http://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=spolu-proti-trestnym-cinom-z-nenavisti-zaciname-zberom-porovnatelnych-dat-pre-zmapovanie-situacie). Na báze týchto informácií uložila Európska únia všetkým členským štátom zorganizovať totožný seminár za účelom kontroly posúdenia a navrhnutia odporúčaní k fungovaniu už existujúceho systému zaznamenávania trestných činov z nenávisti toho-ktorého štátu.

 

V druhej časti zasadnutia boli preberané možnosti zlepšenia činnosti podskupiny a jej transformovanie sa na expertnú skupinu s konkrétnymi návrhmi zmien. Výsledok diskusie bude členským štátom oznámený začiatkom roka 2019.

chatIcon