Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu trestný čin prevencia kriminality nenávistné prejavy
Súvisiace články
Začíname zberom porovnateľných dát pre zmapovanie situácie
Jedným z najdôležitejších aspektov riešenia problematiky trestných činov z nenávisti je zber dát
Pokračujeme v boji proti trestným činom z nenávisti
Cieľom seminára bolo okrem iného zvýšiť povedomie manažérov relevantných inštitúcií a organizácií o charakteristike trestných činov z nenávisti.

Písmo: A-| A+

Strávili sme študijný deň s rakúskou delegáciou
16. Oct 2019 o 12:00

Sme veľmi radi, že si naši rakúski susedia vybrali Slovensko ako jednu z krajín, od ktorej sa majú čo naučiť.

Strávili sme študijný deň s rakúskou delegáciou

V polovici októbra sme na pôde Ministerstva vnútra SR privítali našich zahraničných kolegov z Federálneho ministerstva vnútra Rakúskej republiky, ktorí nás navštívili za účelom študijnej návštevy spolufinancovanej Európskou komisiou zameranou na zber a spracovanie dát trestných činov z nenávisti.

Cieľom rakúskeho projektu s názvom „Rozšírený, systematický zber dát a reportovanie rakúskej polície“ je získať informácie z členských štátov Európskej únie o zbere dát a ich analýze, školeniach policajtov a prokurátorov, spolupráci s Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, podpore pre obete trestných činov, ako aj o zapájaní mimovládneho sektora a občianskej spoločnosti do riešenia tejto problematiky.

Študijný deň prebehol v réžii odboru prevencie kriminality a pozostával zo stretnutí so zástupcami polície, špeciálnej prokuratúry, policajnej akadémie, ale aj mimovládneho sektora prostredníctvom neziskovej organizácie digiQ – Digitálna inteligencia. Rakúska delegácia ocenila predovšetkým našu spoluprácu s mimovládnym sektorom pri odhaľovaní nenávistnej trestnej činnosti, ako aj brožúry pre policajtov prvého kontaktu napomáhajúce rozoznať prvky nenávistných prejavov v praxi.

Výstupom projektu bude zefektívnenie identifikácie a zberu štatistických údajov trestných činov z nenávisti a zavedenie legislatívnych úprav na zefektívnenie práce policajných zložiek v Rakúsku, a preto sme veľmi radi, že si naši susedia vybrali aj nás ako jednu z krajín, od ktorej sa majú čo naučiť. 

chatIcon