Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu trestný čin prevencia kriminality nenávistné prejavy
Súvisiace články
Trestné činy z nenávisti vyvolali vo Varšave búrlivé diskusie
Dominika Ďuranová absolvovala ďalšie pracovné schôdze vo Varšave k téme nenávistných trestných činov aj koncom septembra.
Rokovania ohľadom ľudských práv priniesli viacero pozitívnych výsledkov
Našu krajinu vo Varšave reprezentovala Dominika Ďuranová z odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR.

Písmo: A-| A+

Nenávistné delikty ako jedna z hlavných tém varšavských rokovaní OBSE
26. Sep 2019 o 14:00

Slovenskú republiku reprezentovalo viacero delegátov. Jednou z nich bola aj zástupkyňa z odboru prevencie kriminality.

Nenávistné delikty ako jedna z hlavných tém varšavských rokovaní OBSE

Každoročnú Implementačnú schôdzu Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) k ľudskej dimenzii za slovenské predsedníctvo v OBSE otvoril 16. septembra 2019 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Slovenskú republiku reprezentovalo viacero delegátov a jednou z nich bola aj zástupkyňa z odboru prevencie kriminality v rozpravách o trestných činoch z nenávisti a pomoci ich obetiam.

Medzi hlavné body týkajúce sa aj Slovenskej republiky patrí zabezpečenie oporného systému pre obete, zásadné postavenie sa proti rasizmu a diskriminácii na športoviskách, podpora programov medzinárodnej mobility pre študentov či posilnenie partnerstva medzi štátom a občianskou spoločnosťou pri budovaní všeobecného porozumenia problematiky nenávistných trestných činov a šírenia nepravdivých informácií za účelom ich predchádzania. K tomu neodmysliteľne patrí ich včasné nahlasovanie či už obeťami alebo ich najbližšími, aby orgány činné v trestnom konaní dokázali efektívne reagovať a postihovať páchateľov.

Foto: vpravo zástupkyňa z odboru prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra SR v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ zriadilo počas rokov 2018 a 2019 kontaktné body (informačné kancelárie) pre obete a potenciálne obete trestných činov, ktorých pracovníci tiež organizujú preventívne aktivity (besedy) s vybranými cieľovými skupinami a vytvárajú sieť kontaktov po celom Slovensku. Jednou z cieľových skupín projektu sú práve obete nenávistných trestných činov a extrémizmu. Ako však bolo načrtnuté, najzásadnejším problémom na Slovensku aj v OBSE regióne naďalej zostáva nedostatočné nahlasovanie tejto trestnej činnosti na príslušné orgány. Zatváranie očí pred touto problematikou a akýsi druh „normalizácie“ nenávistných deliktov v spoločnosti majú za následok vedomé porušovanie ľudských práv jednotlivcov a skupín.

Pri objasňovaní trestných činov z nenávisti je nevyhnutná obnova dôvery v inštitúcie. Odbor prevencie kriminality by preto aj touto cestou chcel apelovať na verejnosť - aby neakceptovala rasovo, nábožensky, sexuálne či inak motivované nenávistné prejavy a útoky. Prevencia začína samotnou osvetou a uvedomením si, že ignorovaním tejto problematiky alebo dokonca jej vedomým zatajovaním ubližujeme predovšetkým svojmu okoliu. Ak ste svedkami podobných prípadov vo vašom okolí alebo váhate o trestnosti konania, navštívte kontaktné body alebo využite online poradňu na tomto webe. Tu vám budú poskytnuté adekvátne informácie.

chatIcon