Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt boj proti extrémizmu deti a mládež workshop
Súvisiace články
Vianočný punč, scénka ochotníckeho divadla a „pokec“ so seniormi
Primárnym cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť starším občanom informácie o tom, ako sa nestať obeťou trestných činov.
Tovar, ktorý do výkladov v žiadnom prípade nepatrí
Zážitkový workshop bol primárne určený cieľovej skupine študentov od 14 do 18 rokov.

Písmo: A-| A+

Srdce a päsť, nedaj sa zviesť alebo vždy máme možnosť vybrať si
25. Apr 2019 o 13:00

Idea zážitkového workshopu v B. Bystrici spočívala v modelových psychologických hrách, ktoré poukazujú na fakt, ako jednoducho môžeme prepadnúť nenávistným náladám.

Srdce a päsť, nedaj sa zviesť alebo vždy máme možnosť vybrať si

Ďalší zo série zážitkových workshopov, ktoré sa konajú pod taktovkou pracovníkov tímu Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, sa uskutočnil 24. apríla 2019 v jedálni Odborného učilišťa internátneho Viliama Gaňu v Banskej Bystrici. Cieľovou skupinou bola mládež a pedagogickí pracovníci a tentoraz sme sa zamerali na boj proti extrémizmu s témou „Srdce a päsť, nedaj sa zviesť“.

Psychológia formou hry

Vo veľmi príjemnom školskom prostredí sa študentom prihovoril renomovaný psychológ a neurovedec Róbert Krause. Idea interaktívneho workshopu spočíva v modelových psychologických hrách, ktoré poukazujú na fakt, ako jednoducho môže človek prepadnúť nenávistným náladám. Účelom takejto psychologickej hry je uvedomenie si, aké je ľahké odsúdiť človeka bez príčiny. Mládež bola do programu zapájaná prostredníctvom svojich dlaní, ktorými neformálne hlasovala a dávala najavo svoju mienku.

Psychológ a neurovedec Róbert Krause počas interaktívneho programu.

Decká tiež dostali nálepky a minerálne vody s textom „Všetci pijeme rovnakú vodu“ alebo „Táto voda chutí rovnako všetkým“ a vypĺňali dotazník spätnej väzby.

Významné informácie pre všetkých

Po R. Krausem so svojou prednáškou ako lektor vystúpil riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (odbor Národný projekt realizuje) Jozef Halcin, ktorý je zároveň gestorom projektu. Študentom porozprával o projekte aj o Kontaktnom bode v Banskej Bystrici spustenom pred záverom minulého roka. Na ten sa môžu kedykoľvek obrátiť v prípade, že sa stanú obeťou trestného činu alebo budú mať pocit, že sa tak môže stať v budúcnosti. Sústredil sa tiež na informácie z oblasti boja proti extrémizmu a zopár štatistických údajov.

Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin počas svojej prednášky.

Zážitkový workshop ocenila aj riaditeľka učilišťa Jana Malatová: "Chceli by sme sa poďakovať za vynikajúcu atmosféru a úžasné podujatie zorganizované na našej škole. Nesmierne si vážim všetkých, ktorí sa na tom podieľali - tím aj lektorov, ktorých vystúpenia boli na profesionálnej úrovni."  Po besede so študentmi sa J. Halcin presunul do inej učebne, kde sa ešte samostatne prihovoril pedagogickému zboru a bol im k dispozícii na diskusiu.

chatIcon