Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt bezpečný senior prevencia kriminality vzdelávanie
Súvisiace články
Otvorili sme prvú informačnú kanceláriu pre obete
Bola otvorená prvá z ôsmich informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Banská Bystrica.
Informačná kancelária pre obete v Žiline otvorená
Dňa 27. februára 2019 bola otvorená štvrtá z ôsmich krajských informačných kancelárií na Okresnom úrade Žilina.
V Trenčíne sme sprístupnili ďalšiu krajskú informačnú kanceláriu
Aktivity kancelárie, rovnako ako vo všetkých krajoch, sa budú predovšetkým zameriavať na obete z radov seniorov.

Písmo: A-| A+

Vzdelávanie osôb prvého kontaktu v Banskej Bystrici
26. Mar 2019 o 09:00

Prednášku ako lektori viedli riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin a národná odborníčka za oblasť psychológie Zuzana Porubčanová.

Vzdelávanie osôb prvého kontaktu v Banskej Bystrici

V rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ (ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR) sa dňa 25. 3. 2019 v priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica konalo Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách a okresných úradoch v sídle krajov. Jeho cieľom bolo zvýšenie úspešnosti identifikácie obetí trestných činov.

Prednášku ako lektor viedol riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin. K problematike identifikácie obetí trestných činov a poskytnutia relevantných informácií o kontaktných bodoch tiež ako lektorka vystúpila národná odborníčka za oblasť psychológie Zuzana Porubčanová.

Účastníkmi vzdelávania boli komunitní a terénni sociálni pracovníci, obecní a mestskí policajti, zamestnanci klientskeho centra a zamestnanci úradu v sídle Banskobystrického kraja. Títo ľudia často prichádzajú do styku s obeťami alebo potenciálnymi obeťami trestných činov priamo pri výkone svojej práce a v teréne. Preto je dôležité odovzdať im ucelené informácie o projekte a jeho úlohách čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Nie každý občan má totiž možnosť ísť priamo na kontaktný bod alebo o jeho zriadení vo svojom kraji ešte nevie.

Foto: Prednáška národnej odborníčky za oblasť psychológie Zuzany Porubčanovej.

Za Kontaktný bod Banská Bystrica sa vzdelávania zúčastnili koordinátorka na regionálnej úrovni Monika Cibuľová a asistentka koordinátorky Daniela Puhallová. Z projektového tímu bola prítomná hlavná metodička Barbara Bilančíková. Národný projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.