Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt Banská Bystrica prevencia kriminality porada
Súvisiace články
Prevencia kriminality v marginalizovaných rómskych komunitách
Cieľom stretnutia bola výmena informácií, poukázanie na problémy a návrh konkrétnych opatrení na elimináciu problémov.
Koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality
15. Mar 2019 o 14:00

Pracovná porada preventistov sa konala na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Banskej Bystrici dňa 14. marca 2019.

Koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality

Témou marcovej pracovnej porady preventistov Banskobystrického kraja na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Banskej Bystrici bola spolupráca a koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality. Z odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR bola prítomná Elena Buksová, ktorá informovala o aktivitách odboru, najmä o príprave strategického dokumentu.

Konkrétnym dokumentom je Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2021 až 2025. Na porade bol okrem preventistov pôsobiacich na krajskom riaditeľstve a okresných riaditeľstvách Policajného zboru prítomný aj Ivan Piliar, riaditeľ Krajského riaditeľstva  PZ v Banskej Bystrici.

Výmena informácií v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti má pozitívny vplyv na cielenú prevenciu v rámci celého územia. Elena Buksová v závere stretnutia informovala o pripravovanom vzdelávaní vybraných cieľových skupín v rámci Národného projektu „Zlepšeniu prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.